Samboavtal

Fem anledningar att skriva ett samboavtal

1. Tydliggör och skydda er egendom

Genom att skriva ett samboavtal kan ni tydliggöra vem som äger vad, vilket kan göra att ni undviker framtida tvister. Avtalet ger er möjlighet att specificera vilka tillgångar som är enskild egendom och vilka som är gemensam egendom. På så sätt blir det enklare att dela upp egendomen om ni skulle gå skilda vägar.

2. Få samsyn i tillgångar och ekonomi

Samboavtalet kan hjälpa till att förhindra oklarheter och otydligheter i er ekonomiska relation. Genom att gå igenom era tillgångar och skulder tillsammans får ni en överblick över er gemensamma ekonomi, vilket kan bidra till en ökad förståelse och förtroende för varandra. Det kan också underlätta framtida beslut, som att köpa en bostad eller planera för en gemensam ekonomisk framtid.

3. Stärka relationen

Samboavtalet kan fungera som en utgångspunkt för att kunna diskutera saker som känns tråkigt eller svårt, vilket kan stärka relationen över tid. När ni pratar om era förväntningar och önskemål kring ekonomi och egendom får ni en bättre förståelse för varandras behov och värderingar. Det kan leda till en starkare grund för er relation och bidra till en ökad trygghet i vardagen.

4. Undvik rättsliga kostnader

Genom att skriva ett samboavtal kan ni undvika höga rättsliga kostnader om ni skulle gå isär i framtiden. Om ni inte har ett samboavtal kan det bli svårt att enas om hur egendomen ska fördelas vid en separation, vilket kan leda till att ni behöver ta hjälp av en jurist eller gå igenom en rättsprocess. Genom att redan från början ha ett samboavtal som reglerar hur era tillgångar ska delas upp, minskar risken för konflikter och onödiga kostnader.

5. Skydda den svagare parten

Om en partner har en svagare ekonomisk ställning kan ett samboavtal användas för att skydda den parten genom att fastställa vissa regler för hur den gemensamma egendomen ska delas upp vid en separation. Detta kan vara särskilt viktigt om en av parterna har investerat mer i gemensamma tillgångar, såsom en bostad, eller om en av parterna har varit hemma med barn och därför har en lägre inkomst.

Sammanfattning

Att skriva ett samboavtal kan vara en viktig del i att bygga en stark och trygg relation. Genom att tydliggöra och skydda er egendom, få samsyn i tillgångar och ekonom i, stärka relationen, undvika rättsliga kostnader och skydda den svagare parten skapar ni en solid grund för er gemensamma framtid. Att ta itu med dessa frågor tidigt i förhållandet kan minska risken för konflikter och missförstånd längre fram. Ett samboavtal är därför en investering i er relation och i er personliga trygghet. Så, ta steget och börja diskutera ett samboavtal med din partner. Det kan vara en viktig del i att säkerställa en trygg och hållbar framtid tillsammans.

Skriv samboavtal

Hos oss skriver du enkelt ett samboavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt dokument som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du samboavtalet till fast pris, när det passar dig.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka juridiska dokument och avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Samboavtal

Hos Lexly kan du väldigt enkelt skriva ett samboavtal själv med vårt digitala verktyg. Till fast pris. Ett individanpassat dokument skapas efter just er situation. Tjänsten är kvalitetssäkrad av jurist. Du kan också få hjälp av våra jurister som gör jobbet åt dig. Även det till fast pris. Vi hjälper dig!

Läs mer om Samboavtal
Skriv online
695 kr
Prata med jurist
0 kr

695 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt samboavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Samboavtal skrivet av jurist till fast pris 3490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte