Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Skilsmässa

Ansöka om gemensam eller enskild skilsmässa

Gemensam ansökan om skilsmässa 

Om ni båda är överens om att skilja er ska ni ansöka gemensamt om skilsmässa. En gemensam ansökan går i regel snabbare att handlägga. 

Vad krävs för att kunna göra en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad?

Ni måste vara överens om att ni vill skilja er för att göra en gemensam ansökan. Dessutom, om ni har gemensamma barn under 18 år, måste ni även vara överens om barnens vårdnad, boende och umgänge. 

Vill ni ansöka om äktenskapsskillnad via Svenska Domstolars e-tjänst så behöver båda makar har någon slags e-legitimation och kan inte ha sekretesskydd i folkbokföringen. 

Betänketid vid gemensam ansökan om skilsmässa 

Är ni både överens om att ni inte vill ha någon betänketid så besluta tingsrätten om skilsmässa direkt, förutom om någon av er är vårdnadshavare åt ett barn under 16 år som varaktigt bor med er. I sådant fall kommer tingsrätten att besluta om en betänketid på 6 månader, oavsett vad ni kommit överens om. Detta gäller dock inte om ni inte har bott tillsammans de senaste 2 åren, då krävs ingen betänketid.

Betänketiden börjar gälla från dagen då tingsrätten mottagit er gemensamma ansökan. Om någon av er enskilt, eller båda gemensamt, efter 6 månader fortfarande vill skilja er kan ni begära fullföljd av skilsmässa. Då kommer tingsrätten att besluta om skilsmässa. Om ni inte begära fullföljd av skilsmässa efter 12 månader kommer tingsrätten att avskriva målet och ni får du ansöka om skilsmässa på nytt. 

Enskild ansökan om skilsmässa

Om ni inte är överens om att skilja er ser processen något annorlunda ut. Till och börja med ansöker man då inte om skilsmässa, utan om stämning angående äktenskapsskillnad. 

Du kan använda Svenska Domstolars e-tjänst för att ansökan enskilt om stämning angående äktenskapsskillnad. Det går också att skicka in ansökan manuellt till tingsrätten i den ort där du eller din make var folkbokförd i november föregående år. 

Hitta din lokala tingsrätt här

Vad händer sen?

När din stämningsansökan har kommit in till tingsrätten så kommer motparten att bli underrättad och få tillfälle att yttra sig. Yttrande är ett annat ord för hur motparten väljer att svara på stämningen. 

Betänketid vid enskild ansökan om skilsmässa 

Om man inte är överens om att skilja sig kommer tingsrätten att besluta om betänketid. Detta gäller i regel också om den andre maken inte svarar på stämningsansökan, då tingsrätten tolkar det som att man inte vill skiljas. 

Betänketiden börjar gälla från dagen då tingsrätten mottagit er gemensamma ansökan. Om någon av er enskilt, eller båda gemensamt, efter 6 månader fortfarande vill skilja er kan ni begära fullföljd av skilsmässa. Då kommer tingsrätten att besluta om skilsmässa.

Om ni inte begär fullföljd av skilsmässa efter 12 månader kommer tingsrätten att avskriva målet och ni får du ansöka om skilsmässa på nytt. 

Skilsmässoansökan

Genom att svara på frågor om just er situation skapas en korrekt skilsmässoansökan tillsammans med de bilagor som är relevanta för er. De färdiga skilsmässohandlingarna skickas till dig via e-post som en pdf.

Läs mer om Skilsmässoansökan
Skilsmässoansökan skriven av jurist

1990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte