Skilsmässa

Avtal vid skilsmässa

Vad är ett bodelningsavtal och varför behövs det vid skilsmässa? 

Ett bodelningsavtal är ett skriftligt underlag som visar vem som behåller vad i samband med en separation. Ska en av parterna överta den gemensamma bostaden behöver det framgå av bodelningsavtalet. 

Många tror att det krävs ett gåvobrev eller köpekontrakt för att skriva över bostaden till den andra parten, men i samband med en separation eller skilsmässa regleras ägandet av bostaden alltid i ett bodelningsavtal. 

Bodelningsavtalet visar på vad parterna kommit överens om och utgör även underlag till banken för att lägga om lån eller uppta nya. Bodelningsavtalet blir även själva överlåtelsehandlingen som skickas till Lantmäteriet eller bostadsrättsföreningen.

Vid en skilsmässa rekommenderar vi alla att skriva ett bodelningsavtal; även om du och din partner är överens och även om ni endast har begränsade tillgångar. Anledningen är att man har rätt att kräva bodelning långt i efterhand och då kan den ekonomiska situationen se helt annorlunda ut. Fastigheten kan exempelvis ha stigit i värde och företaget kan ha vuxit.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med jurist.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation. 

Relaterade artiklar