Bodelningsavtal

Det här gäller vid skilsmässa

En kvinna sitter vid ett bord och dricker ur en kopp

Ansökan om äktenskapsskillnad

Det första ni bör göra när ni har bestämt er för att skiljas är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.

När tingsrätten fattar ett slutligt beslut om er skilsmässa innebär det att ni inte längre är gifta eller registrerade partners. Tingsrättens avgörande avslutar däremot inte er ekonomiska förbindelse.

Förbered bodelningsavtal

Därefter är det dags att förbereda ett bodelningsavtal. Ni behöver inte vänta på att få en dom om äktenskapsskillnad för att kunna upprätta bodelningsavtalet utan det kan göras så snart ansökan om äktenskapsskillnad har registrerats hos tingsrätten. Ett bodelningsavtal är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. Det är i bodelningsavtalet ni delar upp egendomen mellan er.

Riskerna med att inte upprätta ett bodelningsavtal

Det finns flera risker med att inte upprätta ett bodelningsavtal. Rätten att kräva bodelning kvarstår lång tid efter skilsmässan och att dela upp era tillhörigheter långt i efterhand kan vara komplicerat. Dessutom kräver banken ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Om någon av er ska överta den gemensamma bostaden måste även det framgå i ett bodelningsavtal. Utan bodelningsavtal kommer annars Lantmäteriet kräva din före detta partners godkännande vid exempelvis en framtida försäljning.

Många tror att det krävs ett gåvobrev eller köpekontrakt för att skriva över bostaden till den andra parten, men i samband med en separation eller skilsmässa regleras ägandet av bostaden alltid i ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet fungerar som en överlåtelsehandling. Det är med andra ord viktigt att ni får bodelningsavtalet gjort! Du kan läsa mer om bodelningsavtal i vår guide.

Vem får vad vid en bodelning?

Ni listar, var och en för sig, er egendom med avdrag för skulder. All egendom som inte är enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåvobrev ska tas upp i bodelningen. Ni lägger sedan samman era respektive värden och delar beloppet lika. Det är endast överskottet ni delar på; inte eventuella skulder och lån. Värdet från den ena maken kan alltså aldrig vara mindre än noll.

När det är gjort bestämmer ni vem som ska få vad. Du har i första hand rätt att få dina egna saker och kan ge mellanskillnaden i pengar till den andra maken. Om du ska överta en bostad måste du ofta överta det bolån som eventuellt finns. Det är därför viktigt att du får godkännande från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Ett bodelningsavtal måste kunna uppvisas om någon av er ska ta över något av följande:

  • För övertagande av lån måste banken se det färdiga bodelningsavtalet.
  • För övertagande av en bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen se det färdiga bodelningsavtalet.
  • För övertagande av en villa eller mark måste Lantmäteriet se det färdiga bodelningsavtalet.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Andra anledningar till Bodelning

Bodelning vid dödsfall

När ena maken avlider, ska en bodelning göras i de flesta fall. Är den efterlevande maken ensam arvinge, behöver bodelning inte göras. Innan bodelningen kan göras upprättas en bouppteckning. I den framgår den avlidnes tillgångar och skulder, samt vilka arvingarna, efterarvingarna och dödsbodelägarna är. Vid bodelningen fastslås vilka tillgångar som tillhör den avlidne, och vid arvskiftet fördelas dessa mellan arvingarna.

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under pågående äktenskap görs för att t.ex. flytta över tillgångar eller del av bostad till ena parten, eller för att skapa en trygghet för den ena maken om den andra ska starta företag. En bodelning kan då ge den maken trygghet om företagssatsningen skulle innebära att maken som startar företag blir skuldsatt.

Relaterade artiklar

Bodelning - Skilsmässa

Skriv enkelt ett bodelningsavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas ett individanpassat och korrekt bodelningsavtal. Tjänsten är kvalitetssäkrad av våra jurister. Eller ta hjälp av våra jurister som gör jobbet åt dig. Första mötet är gratis. 

Läs mer om Bodelning - Skilsmässa
Skriv online
1795 kr
Prata med jurist
0 kr

1795 kr

På 20 min skriver du själv ett juridiskt korrekt bodelningsavtal.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bodelningsavtal - skilsmässa skrivet av jurist från 9490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte