Testamente

Viktigt att veta gällande särkullbarn, testamente och arv

En man och en kvinna håller om varandra

När har ett barn rätt att få ut sitt arv direkt?

Enligt svensk lag har dina barn alltid rätt till en viss del av ditt arv oavsett vad som står i ditt testamente. Denna del kallas för laglott. Särkullbarn har alltid rätt att kräva sin laglott direkt vid sin förälders bortgång, till skillnad från gemensamma barn som ärver först när båda föräldrarna gått bort.

Laglotten utgör hälften av ditt arv och fördelas lika mellan barnen. Har du ett barn är barnets laglott alltså 50 procent av allt du äger, har du två barn är laglotten 25 procent av allt du äger för respektive barn och har du tre barn är laglotten 1/6 av allt du äger för respektive barn. Ett barns laglott kan man aldrig med bindande verkan testamentera bort.

Arvsrätten gör att ett gift par där båda har särkullbarn inte kan bestämma att alla barn ska få lika mycket i arv efter dem när de gått bort. Särkullbarn ärver bara sin egen förälder. Om den make som inte är barnens föräldrar vill att de ska få något av arvet, är ett sätt att lösa detta att ge barnen gåvor under livstiden.

Särkullbarnet kan däremot välja att avstå från laglotten till förmån för den efterlevande maken eller makan. Om detta görs har barnet i regel rätt att kräva ut sitt arv när också den efterlevande partnern har gått bort.

För sambor är det bra att veta att det i arvssammanhang inte är någon skillnad på om ni har särkullbarn eller gemensamma barn, sambor ärver inte varandra enligt lag.

Vad kan man åstadkomma med ett testamente?

I ditt testamente har du möjlighet att skriva in ett önskemål om att barnen ska avstå från att kräva ut laglotten för att skydda din efterlevande partner. För att tydligare visa din önskan kan du exempelvis bestämma att rätten till efterarv försvinner om ett barn går emot denna önskan och ändå kräver ut sin laglott direkt. Då får barnet endast laglotten och inget mer.

Efterarv kallas det arv som finns kvar efter dig när din partner i sin tur går bort. Efterarv uppstår endast om du väljer att testamentera till din partner med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att du kan bestämma vem som ska ärva din egendom när din partner går bort. Om din partner får ärva dig med fri förfoganderätt kan du alltså bestämma att dina barn ska få arvet efter dig när även din partner går bort.

Mor- och farföräldrar som vill att barnbarn ska ärva något speciellt, till exempel en tavla, kan välja att låta sitt barn (barnbarnets förälder) ärva tavlan med fri förfoganderätt. Då får barnets förälder fritt förfoga över tavlan medan hen lever, men inte bestämma vad som ska hända med tavlan efter hens död. Det är redan bestämt att hens barn ska ärva tavlan.

Är ni gifta och har gemensamma barn ärver ni varandra med fri förfoganderätt enligt lag om inget annat står skrivet i ert testamente. Motsatsen är att ärva med full äganderätt. Att testamentera med full äganderätt innebär att du inte kan bestämma vem som ska ärva din egendom efter att din partner har gått bort. Arvet kommer istället gå till din partners arvingar.

Kräver särkullbarnet inte ut sin laglott ska man som förälder vara medveten om att den efterlevande partnern kan göra vad han eller hon vill med arvet. Sätta sprätt på det eller till och med testamentera bort det – om det står att egendomen ärvs med full äganderätt. Står det i stället att egendomen ärvs med fri förfoganderätt kan den efterlevande fortfarande leva upp pengarna men inte testamentera bort dem.

Att begära laglotten

Har den avlidne skrivit ett testamente där så pass mycket egendom testamenterats bort så att laglotten kränks, kan barnet i fråga ändå kräva ut sin laglott.

Gör särkullbarnet inget åt testamentet riskerar han eller hon att bli arvlös - då många faktiskt saknar kunskap om vad som gäller är det lätt att missa. När en förälder avlider har barnet sex månader på sig att kräva ut laglotten från det att hon eller han tagit del av testamentet. Om man inte agerar kommer viljan i testamentet att verkställas oavsett om den kränker laglottsregeln eller inte.

Egendom som ägs av efterlevande make/maka ingår inte i arvet efter den avlidne. Särkullbarn har inte rätt att kräva någon del av den egendomen.

Se till att skriva ett testamente när du har särkullbarn

Vi rekommenderar alla par som har särkullbarn att skriva testamente, det skapar förutsägbarhet och gör att saker och ting blir så som ni tänkt er. Ni kan välja att skriva ett gemensamt eller varsitt (enskilt) testamente. För att fullt ut trygga både din partner och dina barn, behöver testamentet ofta kompletteras med en livförsäkring. Med en livförsäkring som ett komplement till ditt testamente kan du säkerställa att din partner har råd att bo kvar i ert gemensamma hem, samtidigt som dina barn får ut det arv de har rätt till.

Om du väljer att skriva testamentet i vårt digitala verktyg svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett anpassat testamente efter just din situation. Det kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.

Vill du hellre att en jurist gör jobbet åt dig, hjälper våra jurister såklart gärna dig med det. Du får alltid ett första samtal med en jurist på Lexly helt kostnadsfritt och utan vidare köpkrav. 

Vill du veta mer om vad som gäller i just din livssituation och vilka juridiska dokument just du kan behöva? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en helhetsbild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Enskilt Testamente

Alla borde ha ett testamente - oavsett situation. Skriv själv testamentet genom Lexlys smidiga digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör det åt dig. Båda tjänsterna kan köpas till fast pris. Tryggt, säkert och juridiskt korrekt. 

Läs mer om Enskilt Testamente
Skriv online
1695 kr
Prata med jurist
Boka här

1695 kr

På 20 min skriver du själv ett juridiskt korrekt testamente

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente skrivet av jurist till fast pris 5990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte