Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Testamente

Viktigt att veta om arv, särkullbarn och testamente

Ett äldre par som håller om varandra och ler

Detta gäller gifta som har särkullbarn

Vid dödsfall görs i regel en bodelning där egendom (så kallat giftorättsgods) delas lika efter avdrag för skulder. All egendom är som huvudregel giftorättsgods så länge ni inte avtalat särskilt om att egendomen ska vara enskild i ett äktenskapsförord. Arv eller gåvor kan i vissa fall även vara enskild egendom genom bestämmelse i ett gåvobrev eller testamente.

Gifta par ärver i de flesta fall varandra eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är om det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullbarn har, till skillnad från gemensamma barn, rätt att få ut sin del genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör. Vill man ha det på annat vis behöver man skriva ett testamente.

Exempel 1

Anna och Kalle är gifta. De har två gemensamma barn. Plötsligt avlider Kalle. Vad händer?

Svar: Först görs en bodelning där giftorättsgodset delas lika efter avdrag för skulder. Kalles del fördelas mellan barnen, men de får ta del av arvet först när Anna avlidit. Anna får ärva allt efter Kalle med fri förfoganderätt vilket innebär att hon kan spendera eller sälja egendomen som hon vill, med vissa undantag. Det är till exempel inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva eller att testamentera bort egendomen, eftersom arvet från Kalle ska fördelas till barnen när Anna går bort.

Exempel 2

Anna och Kalle är gifta. De har inga gemensamma barn men Kalle och Anna har varsitt barn sedan tidigare. Plötsligt avlider Kalle. Vad händer?

Svar: Först görs en bodelning där giftorättsgodset delas lika efter avdrag för skulder. I och med bodelningen får Anna hälften av allt giftorättsgods. Det som hamnar på Kalles sida i bodelningen går sedan direkt till hans särkullbarn, eftersom särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast. Anna ärver alltså ingenting från Kalle i detta fall, trots att de var gifta.

Detta gäller sambor

Det är endast samboegendom efter avdrag för skulder som delas lika vid en bodelning mellan sambor i samband med separation eller dödsfall. Som samboegendom räknas bostad, möbler och husgeråd som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas inte. Endast skulder kopplade till samboegendomen får dras av i bodelningen.

För sambor är det i arvssammanhang ingen skillnad på om ni har särkullbarn eller gemensamma barn - sambor ärver aldrig varandra. Om du vill att din sambo ska få del av ditt arv måste du skriva ett testamente.

Exempel 1

Lena och Kim har varit sambor i 20 år. De har inga barn. Plötsligt avlider Kim. Vad händer?

Svar: Först görs i regel en bodelning där Lena får hälften av all samboegendom (det vill säga bostad och bohag) efter avdrag för skulder kopplade till egendomen. Eftersom sambor inte ärver varandra och Kim inte har några barn är det Kims föräldrar som får hela Kims arv.

Exempel 2

Lena och Kim har varit sambor i 20 år. Kim har ett barn från ett tidigare förhållande. Plötsligt avlider Kim. Vad händer?

Svar: Först görs i regel en bodelning där Lena får hälften av all samboegendom (det vill säga bostad och bohag) efter avdrag för skulder kopplade till egendomen. Kims barn får hela arvet efter Kim. Om barnet är under 18 år kommer barnets andra förälder att förvalta arvet åt barnet till dess att barnet blir myndigt.

Läs vår stora guide om arv och testamente

Se till att skriva ett testamente

Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva testamentet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett individanpassat, juridiskt korrekt testamente som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka juridiska dokument du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar