Erbjudande: Prova Lexly Business i 30 dagar. Get your free trial här >>>

Blå bakgrundsfärg

Äktenskapsförord

Med ett äktenskapsförord behöver ni inte oroa er för framtida händelser eller meningsskiljaktigheter. Skydda både företaget, delägare och relationer.

  • Med äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar och ägodelar, t.ex. företaget, inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa.
  • Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Skriv online

956 kr

Prata med jurist

0 kr

956 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt äktenskapsförord. Priset är exkl moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 3592 kr

Gratis inledande samtal med jurist via telefon eller videomöte. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför ska man som företagare skriva äktenskapsförord?

Du som företagare behöver ett äktenskapsförord om du är gift eller ska gifta dig och vill vara säker på att du får behålla hela företaget vid en skilsmässa.

Som egenföretagare pensionssparar man ofta privat och vad många inte vet är att det privata pensionssparandet kan komma att ingå i bodelningen.

Vid en skilsmässa riskerar du alltså i värsta fall att förlora hälften av både ditt bolag och dina pensionspengar om du saknar äktenskapsförord.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.
Två personer sitter på ett möte med ett avtal emellan sig

Därför bör företagare skriva äktenskapsförord

Om en av bolagets delägare skiljer sig, finns en risk att hans eller hennes andel i bolaget delas och hälften tillfaller maken som då blir delägare i bolaget. Du som företagare behöver ett äktenskapsförord om du är gift eller ska gifta dig och vill vara säker på att du får behålla hela företaget vid en skilsmässa.

Går det att skriva äktenskapsförord efter giftermål?

Ja, det går bra. Man kan skriva äktenskapsförord både innan och efter giftermålet. Det är även möjligt att uppdatera eller ändra ett äktenskapsförord genom att registrera ett nytt äktenskapsförord hos Skatteverket.

Har ett äktenskapsförord betydelse vid dödsfall?

Äktenskapsförordet har betydelse för vad som ska eller inte ska delas lika på vid en bodelning, dvs vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. En bodelning kan göras vid antingen vid en seperation eller när någon går bort. När någon gått bort görs först en bodelning där makarnas giftorättsgods delas lika på. Sedan fördelas arvet ut enligt lag eller enligt ett testamente. Ett äktenskapsförord har inte så stor betydelse om makarna inte har några barn eller endast har gemensamma barn, eftersom den efterlevande maken eller makan ärver fullt ut (även den enskilda egendomen). Om makarna har barn sedan tidigare (särkullbarn) kan ett äktenskapsförord dock ha betydelse för arvet.

Vilka saker ska delas upp i en bodelning om vi skiljer oss?

Finns inget äktenskapsförord ska värdet av all egendom makarna äger hälftendelas vid en separation, oavsett om någon av makarna köpt det innan äktenskapet. Personliga tillhörigheter av mindre värde får dock behållas av var och en. 

Sådant som utgör enskild egendom genom villkor i testamente, gåvobrev eller försäkring ingår inte heller i en bodelning.   

Så här tycker våra kunder!

Äktenskapsförord

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar och ägodelar, t ex företaget, inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa.

Skriv online

956 kr

Prata med jurist

0 kr

956 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt äktenskapsförord. Priset är exkl moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 3592 kr

Gratis inledande samtal med jurist via telefon eller videomöte. Inget köpkrav.

Boka gratis möte