Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Allmänna villkor

Här kan du läsa och ladda ner våra Allmänna villkor.

Lexly AB:s Allmänna villkor

Webbplatsen tillhandahålls av Lexly AB

Vänligen notera att Lexly AB med organisationsnummer: 556669-0102 har
bytt namn. Bolagets tidigare namn var avtal24. Namnbytet registrerades hos
Bolagsverket den 12 september 2019.

När de allmänna villkoren gäller

Nedanstående allmänna villkor ("Villkoren") gäller för besökare ("Besökare")
av www.lexly.se och dess undersidor ("Webbplatsen") och för den som:

  • beställer och bokar tid för juridisk rådgivning av jurist (”Beställare”).
  • köper produkt eller juridisk rådgivning av jurist (Kund).
  • köper en produkt skapad genom Lexly:s digitala produktflöde ("Kund").
  • använder Lexly:s digitala produktflöde (”Användare”).
  • betalar för tilläggstjänst ("Kund").
  • skapar konto på Webbplatsen (”Användare”).
  • tecknar och/eller nyttjar ett företagspaket (”Företagskund eller Kund”).

 

Generell tillämpning av allmänna villkoren

Med produkt avses behovsanalyser, avtal och andra juridiska produkter upprättade
via Produktflödet eller av jurist hos Lexly eller hos en av Lexly:s samarbetspartners,
på uppdrag av Lexly. Med juridisk rådgivning avses juridisk rådgivning utförd av jurist
hos Lexly eller hos en av Lexly:s samarbetspartners, på uppdrag av Lexly. Avtal om
juridisk rådgivning och upprättande av produkt ingås alltid mellan Lexly och Kund när
Lexly själv utför uppdraget, eller förmedlar Kund till en samarbetspartner, och
rådgivningen eller produkten faller inom Lexly:s verksamhetsområde. Lexly kan även
hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför
Lexly:s verksamhetsområde. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga
hos den ifrågavarande samarbetspartnern.

Alla Användare och Beställare som besöker Webbplatsen är Besökare. Samtliga
Villkor gäller för Besökare. Villkor riktade till Besökare gäller även för Kund. Villkor
riktade till Kund gäller enbart för Kund.

Genom att besöka Webbplatsen accepterar Besökare följande Villkor. Villkoren kan
komma att ändras utan att särskilt meddelande därom gjorts tillgängligt. Det är
Besökares skyldighet att själv hålla sig informerad om de Villkor som gäller vid var
tid.

Tjänstespecifika villkor äger företräde framför dessa allmänna villkor

1. Användning av webbplatsen

1.1 Allmänt

Webbplatsen och dess Produktflöde är avsedd för fysiska och juridiska personer för
allmän information rörande juridik, avtal och andra juridiska dokument. På
Webbplatsen finns en mängd information av juridisk och allmän karaktär, tillgänglig
för alla Besökare. Informationen är alltid av allmän karaktär och ersätter inte
personlig rådgivning av jurist.

Produkterna i Produktflödet är indelade i två huvudgrupper; privat och företag. Till
varje produkt finns informations- och instruktionstexter. Dessutom finns information i
informationsbiblioteket. Informationstexterna är fritt åtkomliga för alla Besökare. Om
Besökare vill skapa en produkt aktiveras Produktflödet genom ett klick på den
produkt som Besökaren vill köpa och därefter genom att klicka på "Starta här".
Besökaren får därefter steg för steg välja innehåll i produkten med ledning av
instruktioner. Den erhållna produkten genereras baserat på dessa val gjorda av Kund
och produkten sparas på Kundens konto (se punkt 1.2) efter gjord betalning.

1.2. Skapa konto

Besökare kan vid besök på Webbplatsen registrera ett konto och kallas då
Användare. För att kunna spara, ladda hem eller köpa produkter skapade i
Produktflödet krävs att ett konto registreras. För detta krävs att Besökare anger
namn, personnummer, e-postadress och ett lösenord, eller loggar in med mobilt
Bankid. Användare godkänner vid registrering av kontot Lexly:s behandling av
personuppgifter i enlighet med dessa villkor och Lexly:s integritetspolicy samt att epostmeddelanden avseende nyheter och erbjudanden får skickas, om Användare
inte uttryckligen har avregistrerat sig för sådana utskick.

Med kontot sparas Användarens alla val i Produktflödet. Användaren kan därför
avbryta och fortsätta vid ett senare tillfälle utan att val går förlorade. Kund som har
konto kan efter köp kostnadsfritt ändra i köpt produkt genom att gå in via sitt konto,
välja produkten och trycka på ändra. Ändringar kan göras kostnadsfritt upp till 14
dagar efter köp. Efter 14 dagar eller enligt överenskommelse med jurist utgår en
kostnad enligt vid var tid gällande prislista.


1.3. Företagspaket

Företag som har registrerat ett konto hos Lexly kan teckna ett Företagspaket och
kallas då Företagskund (”Kunden").
Företagspaketen finns i tre olika versioner; Bas, Premium och Pro. Samtliga paketen
är standardiserade med varierande innehåll och pris. Företagspaketen erbjuds med
avsikt att täcka företags behov av contract managementtjänster, avtalsskrivning och
juridisk rådgivning.

I det fall Kunden registrerar sig för att prova gratisversionen får kunden under 30
dagar prova Lexly Business helt kostnadsfritt. Under provperioden får Kunden
tillgång till samtliga tjänster inom Företagspaketet Bas exklusive möjligheten att ladda
upp och förvara dokument (contract managementtjänsten). Efter provperioden på 30
dagar får Kunden en förfrågan om att uppgradera sitt gratiskonto till Företagspaketet
Bas genom att registrera sitt betalkort. I det fall kunden inte väljer att uppgradera till
Företagspaketet Bas avslutas provperioden automatiskt efter dessa 30 dagar. Efter
avslutad provperiod kommer Kunden ha fortsatt tillgång till avtal och dokument som
Kunden skapat.


1.3.1 Företagspaket Bas

Paketet Bas kostar 199 kronor per månad och inkluderar följande:

För e-signering av avtal och dokument ingår det 5 signeringar i månaden. Kunden erbjuds därefter möjlighet till tillägg av enstaka e-signeringar. För respektive 30 dagars period paketet löper får kunden tillgång till 5 e-signeringar. Outnyttjade e-signeringar förs ej vidare till nästkommande perioder. E-signering via Lexly Business kan genomföras på samtliga affärsjuridiska avtal och dokument skapade i Lexly:s produktflöden, via jurist på Lexly samt alla övriga avtal och dokument som Kunden laddar upp.

Digital förvaring av avtal och dokument. Kunden kan digitalt förvara samtliga avtal
skapade i Lexly:s produktflöden, via jurist på Lexly samt alla övriga avtal och
dokument som Kunden laddar upp.

Tillgång till tilläggstjänster. Med tilläggstjänster avses översättning av Kundens avtal till och från samtliga språk samt postutskick av avtal och dokument. Kostnad för tilläggstjänster presenteras innan det specifika uppdraget godkänns av Kunden.

1.3.2 Företagspaket Premium

Paketet Premium kostar 699 kronor per månad och inkluderar följande:

För e-signering av avtal och dokument ingår det 30 signeringar i månaden. Kunden erbjuds därefter möjlighet till tillägg av enstaka e-signeringar. För respektive 30 dagars period paketet löper får kunden tillgång till 30 e-signeringar. Outnyttjade e-signeringar förs ej vidare till nästkommande perioder. E-signering via Lexly Business kan genomföras på samtliga avtal och dokument skapade i Lexly:s produktflöden, via jurist på Lexly samt alla övriga avtal och dokument som Kunden laddar upp.

Digital förvaring av kundens avtal och dokument. Kunden kan digitalt förvara samtliga
avtal och dokument skapade i Lexly:s produktflöden, via jurist på Lexly, samt övriga
avtal och dokument som Kunden laddat upp.

Kostnadsfria företagsavtal skrivna online hos Lexly. Med företagsavtal menas
samtliga avtal som framgår i prislistan över företagsavtal på Lexly:s webbsida.
Kunden får maximalt skriva 100 stycken kostnadsfria avtal inom en period på 12
månader räknat från datumet då e-post innehållande bekräftelse om att kundens
Företagspaket påbörjats, skickats till Kunden.

Tillgång till tilläggstjänster. Med tilläggstjänster avses översättning av Kundens avtal till och från samtliga språk samt postutskick av avtal och dokument. Kostnad för tilläggstjänster presenteras innan det specifika uppdraget godkänns av Kunden.

Kund har varje tolv (12) månaders period möjlighet att nyttja en kostnadsfri affärsjuridisk Risk- & Behovsanalys med affärsjurist om 60 minuter. Med affärsjuridisk Risk- & Behovsanalys avses en allmän affärsjuridisk analys av företaget med syfte att ge en överblick över företagets juridiska behov och risker. Analysen är begränsad till Lexly:s verksamhetsområde och utförs av en underleverantör till Lexly eller hos en av Lexly:s samarbetspartners, på uppdrag av Lexly. Lexly kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför Lexly:s verksamhetsområde. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga hos den ifrågavarande samarbetspartnern.


1.3.3 Företagspaketet Pro

Paketet Pro kostar 1499 kronor per månad och inkluderar följande:

För e-signering av avtal och dokument ingår det 50 signeringar i månaden. Kunden erbjuds därefter möjlighet till tillägg av enstaka e-signeringar. För respektive 30 dagars period paketet löper får kunden tillgång till 50 e-signeringar. Outnyttjade e-signeringar förs ej vidare till nästkommande perioder. E-signering via Lexly Business kan genomföras på samtliga avtal och dokument skapade i Lexly:s produktflöden, via jurist på Lexly samt alla övriga avtal och dokument som Kunden laddar upp

Digital förvaring av kundens avtal och dokument. Kunden kan digitalt förvara samtliga
avtal och dokument skapade i Lexly:s avtalsflöden, via jurist på Lexly, samt övriga
avtal och dokument som Kunden laddat upp.

Kostnadsfria företagsavtal skrivna online hos Lexly. Med företagsavtal menas
samtliga avtal som framgår i prislistan över företagsavtal på Lexly:s webbsida.
Kunden får maximalt skriva 100 stycken kostnadsfria avtal inom en period på 12
månader räknat från datumet då e-post innehållande bekräftelse om att kundens
Företagspaket påbörjats, skickats till Kunden.

Tillgång till tilläggstjänster. Med tilläggstjänster avses översättning av Kundens avtal till och från samtliga språk samt postutskick av avtal och dokument. Kostnad för tilläggstjänster presenteras innan det specifika uppdraget godkänns av Kunden.

Kund har varje tolv (12) månaders period möjlighet att nyttja en kostnadsfri affärsjuridisk Risk- & Behovsanalys med affärsjurist om 60 minuter. Med affärsjuridisk Risk- & Behovsanalys avses en allmän affärsjuridisk analys av företaget med syfte att ge en överblick över företagets juridiska behov och risker. Analysen är begränsad till Lexly:s verksamhetsområde och utförs av en underleverantör till Lexly eller hos en av Lexly:s samarbetspartners, på uppdrag av Lexly. Lexly kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför Lexly:s verksamhetsområde. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga hos den ifrågavarande samarbetspartnern.

30 minuter rådgivning med jurist (Här kallat ”Affärsjuridiskt bollplank”). Med affärsjuridiskt bollplank avses affärsjuridisk rådgivning avseende en viss affärsjuridisk fråga. Syftet med det affärsjuridiska bollplanket är att Kund ska få en insikt i vad som gäller juridiskt i en aktuell fråga samt hur Kund bör agera och vilka eventuella åtgärder Kund behöver vidta i den aktuella situationen. Maxtiden är 30 minuter per ärende. I det affärsjuridiska bollplanket ingår inte kostnadsfritt upprättande eller granskning av avtal eller andra för kunden relevanta produkter eller dokument. Rådgivningen är begränsad till Lexly:s verksamhetsområde och utförs av en underleverantör till Lexly eller hos en av Lexly:s samarbetspartners, på uppdrag av Lexly. Lexly kan även hänvisa eller förmedla Kund till en samarbetspartner som hanterar frågor utanför Lexly:s verksamhetsområde. I sådana fall gäller de allmänna villkor som är tillämpliga hos den i fråga varande samarbetspartnern.

1.4 Tecknande av Företagspaketen

1.4.1 Ingående av avtal om Företagspaket


Avtal om användning av Företagspaket ska anses ha träffats mellan Lexly och
Kunden;

(i) när Kunden undertecknar bekräftelse om köp av ett Företagspaket,

(ii) när Kunden erhåller köpbekräftelse från försäljande samarbetspartner till Lexly.

Kunden måste vid registrering av konto namnge minst en fysisk kontaktperson.

Företagspaketen i sig har ingen bindningstid, men villkoren för företagspaketen löper
med en period på tolv (12) månader räknat från datumet då e-post innehållande
bekräftelse om att kundens Företagspaket påbörjats, skickats till Kunden. Kunden
åtar sig att för varje förnyelse och/eller förlängning eller byte av Företagspaket att
kontrollera dessa villkor. I det fall Kunden byter Företagspaket löper en ny period om
(12) tolv månader från det att Kunden mottagit bekräftelse med de villkor som gäller
för det Företagspaket som kunden har bytt till.

Kunden förbinder sig att vid tecknande av Företagspaket att betala för tjänsten utifrån
vid tidpunkten för tecknandet av Företagspaketen gällande prislista.

Kunden förbinder sig, genom registrering av ett konto samt tecknande av ett
Företagspaket, att följa dessa villkor, samt eventuella andra ordningsregler samt
instruktioner som Lexly från tid till annan publicerar via Webbplatsen.

Kunden har möjlighet att lägga till ytterligare Användare av ett specifikt
Företagspaket. En sådan Användare har i sin tur möjlighet att lägga till ytterligare
Användare till Företagspaketet.

Kunden ska tillse att samtliga Användare inom Kundens företag som nyttjar någon av
Lexly:s Företagspaket tar del av och accepterar dessa villkor.

1.5 Avgifter för Företagspaket

För de Företagspaket samt tilläggstjänster som Lexly tillhandahåller utgår avgifter
enligt vid var tid gällande prislista. Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken
tillkommer enligt vid var tid gällande momssats.

Lexly förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet. Lexly har rätt att justera
priset inför kommande användarperiod eller om Lexly får vetskap om att
förutsättningarna för prissättning har förändrats.

Kund förbinder sig att vid ändrade förhållanden som påverkar förutsättningarna för
prissättning skyndsamt meddela Lexly därom, varvid priset kan komma att justeras.

1.6 Bindningstid och uppsägning

Kunden har ingen bindningstid och kan därmed avsluta ett Företagspaket när som
helst. Om Kunden vill säga upp sitt Företagspaket måste Kunden dock skriftligen
meddela Lexly detta med beaktande av en (1) månads uppsägningstid. Kravet på
skriftlighet uppfylls om Kund skickar e-post till info@lexly.se.

Om Kunden vill avsluta sitt paket kommer Kunden fortfarande åt sparade avtal och
dokument på Kundens registrerade konto.

Kunden har även möjlighet att byta eller uppgradera mellan olika Företagspaket.
Kunden måste dock skriftligen meddela Lexly att Kunden önskar byta Företagspaket.
Lexly har därefter (1) månad på sig att byta till Kundens önskade Företagspaket.
Kravet på skriftlighet uppfylls om Kund skickar e-post till info@lexly.se.

Lexly har rätt att avsluta Företagspaket för en Kund, helt eller delvis, genom skriftlig
underrättelse till Kunden med minst tre (3) månaders uppsägningstid.

Lexly har rätt att stänga av Företagspaket för en Kund, helt eller delvis med
omedelbar verkan om Kund;

(i) åsidosätter sina skyldigheter enligt punkt 1.7 och inte vidtar rättelse inom tio (10)
dagar efter skriftlig underrättelse,

(ii) försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i
likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.
Vid dödsfall förbehåller sig Lexly rätten att avsluta Företagspaket och radera data i
Lexly Business för den avlidne efter 6 månader från dödsfallet eller enligt
överenskommelse med dödsboet.

1.7 Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att Kunden och av kunden tillagda Användare har för
Webbplatsen nödvändiga anslutningar och utrustning, bland annat en fungerande
internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till
Lexly Business och därmed nyttjande av Företagspaketen.

Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med
registrering av ett Företagspaket, användning av ett Företagspaket, Produktflödet
samt eventuella tilläggstjänster. Kunden ansvarar för att fortlöpande uppdatera sina
kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta. Lexly ansvar inte för eventuella
skador som uppkommer på grund av att Kunden lämnat felaktig information.

Kunden ansvarar för att personlig och användarspecifik information såsom
användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som
kan nyttjas för åtkomst till Paket förvaras på ett betryggande sätt och inte används av
eller avslöjas för någon obehörig.

Om Kunden misstänker att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom
eller på annat sätt missbrukas, är Kunden skyldig att omedelbart ändra sitt lösenord.


1.7.1 Användning och missbruk av Abonnemanget

Kunden ansvarar för aktiviteter som vidtas av Kunden och andra Användare som
Kunden gett möjlighet att använda ett Företagspaket. Kunden ansvarar således
bland annat för eventuell överföring av information och elektroniska dokument som
vidtas av Kunden och Användare inom ramen för Företagspaketet.

Kunden är skyldig att, utöver dessa villkor och eventuella ordningsregler och
instruktioner som Lexly från tid till annan publicerar, iaktta gällande lagar, regler,
myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid
användningen av Företagspaketen.

Kunden får inte använda Företagspaketen på sådant sätt att Lexly eller annan
drabbas av olägenhet eller skada. Kunden får således exempelvis inte via
Företagspaketen hantera elektroniska dokument som gör intrång i tredje parts
rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom
exempelvis framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som
uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp.

Om Lexly misstänker att en Kunden eller Användare använder Företagspaketen i
strid med denna punkt har Lexly rätt att utan föregående meddelande till Kunden
eller användaren radera och/eller förhindra att Kunden och Användaren överför
information och/eller elektroniska dokument samt rätt att stänga av Företagspaket för
Kunden och Användaren samt säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan.

2. Betalningsvillkor

2.1. Vid köp av produkter online via produktflödet

Besökare kan köpa produkter online av Lexly genom användning av Lexlys
Produktflöde. Avtal ska anses ha träffats mellan Kund och Lexly när Kund har tryckt
på knappen bekräfta köp. Genom att köpa en produkt på Webbplatsen accepterar
Kund de delar av dessa Villkor som gäller Kund. Nyttjandet av
informationsresurserna som finns på Webbplatsen sker kostnadsfritt.

Angivet pris för produkter gällande privatpersoner avser pris inklusive moms. Angivet
pris för företagsprodukter avser pris exklusive moms.

Lexly förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.


2.2. Vid köp av rådgivning eller produkt av jurist

Kund kan köpa produkter genom att anlita en jurist som utformar produkten åt
Kunden. Kund kan även köpa juridisk rådgivning. Avtal om köp av juridisk rådgivning
eller produkt av jurist ska anses ha träffats när en bokningsbekräftelse med
prisuppgift har mejlats till Kund från Lexly.

Produktutformning och juridisk rådgivning debiteras med angivet fast pris per produkt
eller enligt särskild överenskommelse. Angivet pris för produkter och rådgivning
gällande privatpersoner avser pris inklusive moms. Angivet pris för företagsprodukter
och rådgivning avser pris exklusive moms.

Lexly förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.


2.3. Vid köp av Företagspaket

För de Företagspaket samt tilläggstjänster som Lexly tillhandahåller utgår avgifter
enligt vid var tid gällande prislista. Samtliga priser är angivna exklusive moms, vilken
tillkommer enligt vid var tid gällande momssats.

Lexly förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar i utbudet.

Kunden förbinder sig att vid ändrade förhållanden som påverkar förutsättningarna för
prissättning skyndsamt meddela Lexly därom, varvid priset kan komma att justeras
för nästkommande period. Villkoren för företagspaketen löper med en period på tolv
(12) månader räknat från datumet då e-post innehållande bekräftelse om att kundens
Företagspaket påbörjats, skickats till Kunden. Lexly har rätt att justera priset inför
kommande period om Lexly får vetskap om att förutsättningarna hos Kunden för
prissättning har förändrats.


2.4. Generellt om betalning

Betalning sker genom kort, Swish eller genom fakturabetalning.

Lexly tillhandahåller kortbetalning via betaltjänstleverantören Nets. Accepterade korttyper är VISA och Mastercard. Nets är en väletablerat betaltjänstleverantör med verksamhet i många länder. De erbjuder moderna och trygga betallösningar som lever upp till Lexlys egna och marknadens allmänna krav på datahantering och säkerhet. Klicka på respektive länk för att ta del av deras fullständiga användarvillkor och integritetspolicy.

Swish-betalning sker genom Swish Handel som tillhandahålls av Getswish AB, ett
svenskt bolag som samägs av Sveriges sex största banker (Danske bank,
Handelsbanken, Länsförsäkringar, SEB samt Swedbank och Sparbankerna). Swish
Handel är en betaltjänst som gör det möjligt för företag, föreningar och organisationer
att 24 timmar om dygnet för egen räkning i realtid alla dagar i veckan, året om, ta
emot betalningar från privatpersoner som är anslutna till Swish Privat i svenska
kronor till det betalkonto som säljföretaget har anslutit till Swish. Det är även möjligt
att göra återbetalningar via Swish Handel. Betalningstransaktioner sker via mobil
datatrafik och kan genomföras även om betalaren befinner sig utanför Sverige.


2.5 Fakturavillkor

Våra fakturor administreras av Waya Finance & Technology AB. Betalningsvillkor på faktura är 14 dagar för privatpersoner respektive 30 dagar för företag. Vid utebliven betalning efter att fakturan förfallit debiteras påminnelseavgift f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta 2.2% per månad (motsvarar årlig dröjsmålsränta om 26,4 procent). Klicka på respektive länk för att ta del av deras allmänna villkor och integritetspolicy.

3. Tillgänglighet

Webbplatsen är tillgänglig via internet dygnet runt alla dagar. Lexly förbehåller sig
dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner Webbplatsen eller del av
Webbplatsen för en begränsad tid.

Kommunikationshastigheten mellan Besökare/Kund och Lexly:s server beror dels på
Besökarens/Kundens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym.
Eventuella störningar av tillgänglighet till Webbplatsen kan förekomma på grund av
internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, eller underhåll av tjänsten.

4. Behandling av personuppgifter

4.1 Allmänt om Lexly:s behandling av personuppgifter

Besökare, Användare, Beställare, Kund och Företagskund samtycker till att
personuppgifter i anslutning till besök och användande av Webbplatsen, registrering
av konto, registrering i produktflödet, vid köp av produkter via produktflödet, samt vid
kontakt med Lexly via telefon, video eller e-post, behandlas enligt dessa villkor och i
enlighet med Lexlys integritetspolicy. Lexly är personuppgiftsansvarig för behandling
av personuppgifterna. Vid förmedling av Kund till en av Lexly:s samarbetspartners är
dock Lexly och den ifrågavarande samarbetspartnern gemensamt
personuppgiftsansvariga, för de fall Kundens uppdrag faller inom Lexly:s
verksamhetsområde. Att vara gemensamt personuppgiftsansvariga innebär att Kund,
vars uppgifter omfattas av den gemensamma behandlingen, kan vända sig till vilken
som helst av Parterna för att utöva sina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen.
Det innebär också att om någon av Parterna brutit mot lagstiftning eller detta avtal
kan Kund vända sig med ett skadeståndsanspråk till vilken som helst av Parterna,
som sedan får fördela ansvaret inbördes.

Lexly kan erbjuda Beställare eller Kund juridisk rådgivning eller produkt av jurist hos
en samarbetspartner som utför uppdraget utanför Lexly:s verksamhetsområden. I
dessa situationer är Lexly personuppgiftsansvarig enbart för personuppgifter som
inhämtats innan förmedlings- eller hänvisningstillfället, och därefter
personuppgiftsbiträde för personuppgifter som inhämtas efter förmedlings- eller
hänvisningstillfället.

Lexly är personuppgiftsansvarig och i vissa fall personuppgiftsbiträde för
personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag eller som registreras i övrigt i
samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. Lexly kan även vid
behov i kundärenden komma att komplettera uppgifterna med inhämtning av
information av från offentliga register.


4.2 Typer av personuppgifter

Kund ombeds vid registrering av konto, i produktflödet eller vid köp av produkter att
mata in eller lämna uppgifter som kan utgöra personuppgifter. Personuppgifter som
Lexly inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med
Dataskyddsförordningens (GDPR 2016/679) bestämmelser och övrig gällande rätt.
Sådana personuppgifter kan vara följande men inte uteslutande; namn, adress,
telefonnummer, personnummer, organisationsnummer, e-postadress,
inloggningsuppgifter, IP-nummer, civilstånd, bankuppgifter, fastighetsbeteckning,
lägenhetsnummer samt registreringsnummer för fordon. I de fall en person kommer
till Lexly via en samarbetspartner som utgör ett fackförbund, kan Lexly komma att
hantera känsliga personuppgifter såsom medlemskap i fackförening, efter att
samtycke getts av personen i fråga i samband med kontaktförmedlingen från
fackförbundet.


4.3 Ändamål och omfattning av Lexly:s behandling av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas av Lexly för administration och fullgörelse av Lexly:s
uppdrag i förhållande till Beställare och Kund, samt för vidtagande av åtgärder innan
uppdrag accepterats. Behandling av personuppgifter sker även för att Lexly ska
kunna fullgöra Lexly:s förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra
underlag för Lexly:s kundundersökningar, affärs- och metodutveckling samt för
statistik och riskhantering. Lexly kan även komma att använda uppgifterna för
marknadsföringsändamål såsom utskick till Kund av nyhetsbrev och erbjudanden, om
Kund inte har motsatt sig sådan marknadsföring.
De personuppgifter som Lexly inhämtar om Besökare och Kund behandlas hos Lexly
och andra företag som Lexly samarbetar med, dock enbart inom EU- och EESområdet, i syfte att förbereda och fullgöra tjänsten, begärda åtgärder eller sådana
skyldigheter som kan följa av lag eller förordning.

4.4 Lagring av personuppgifter

Lexly kommer att bevara Beställares, Användares och Kunds personuppgifter samt
även personuppgifter avseende kontaktuppgifter till privatpersoner som kommit Lexly
tillhanda via samarbetspartners.

Personuppgifterna lagras enbart så länge det är nödvändigt för de ändamål som
uppgifterna behandlas, vilket beror på ifall ett kundförhållande upprättas eller inte. Ett
kundförhållande uppstår när någon form av kontakt via e-post, telefon eller video är
etablerad med Lexly.

Om ett kundförhållande inte upprättas kommer personuppgifterna att raderas efter 6
månader om kontaktuppgifterna inkommit via en samarbetspartner, annars efter 12
månader. Om ett kundförhållande upprättas men utan att Besökare erhåller
individuell rådgivning eller köper produkt hos Lexly sparas Besökares
personuppgifter i 24 månader.

När ett uppdrag slutförts kommer Lexly att bevara Kundens personuppgifter, alla
relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag,
under den tid som Lexly anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag, och i
enlighet med Lexly:s rådgivaransvar, med hänsyn till reglerna om preskription.
I vissa fall kan vi behöva spara Kunds personuppgifter under andra tidsfrister än ovan
då syftet med att spara uppgifterna är annat än kundförhållandet, t.ex. för att vi ska
uppfylla lagstiftning avseende bokföring.


4.5 Rättigheter som registrerad

Privatperson som är Besökare eller Kund har rätt att få information om de
personuppgifter om Besökare eller Kund som behandlas av Lexly, samt vid behov
begära rättelse av uppgift, att personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av
personuppgifter ska begränsas. Kunden har även rätt till dataportabilitet samt att
lämna in klagomål om behandlingen av Besökarens/Kundens personuppgifter till
Integritetsskyddsmyndigheten.

Begäran om någon av ovan rättigheter framställs skriftligen till: Lexly, att:
Dataskyddsombud, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm och ska vara undertecknad
inklusive kopia på id-handling. Den undertecknade begäran inklusive kopia på idhandling kan också scannas och skickas via e-post till dataskyddsombud@lexly.se.

I vissa fall har Lexly rätt att neka begäran om radering ifall det finns legala
skyldigheter som hindrar omedelbar radering av vissa personuppgifter. Dessa
skyldigheter kan t.ex. bero på bokförings- och skattelagstiftning eller
konsumenrättslagstiftning. Det kan i vissa fall även bero på att behandlingen är
nödvändig för att Lexly ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk. Om Lexly inte kan uppfylla begäran om radering på grund av ovan skäl
kommer personuppgifterna att låsas till att användas till andra syften än till det syftet
som hindrar den begärda raderingen. Åtkomsten till de låsta personuppgifterna
kommer vara snävt begränsad hos anställda på Lexly och det kommer endast vara
Användare/Kund som har möjligheten att begära ut dessa personuppgifter.
Lexly samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på myndighets
skriftliga förfråga komma att lämna ut information inklusive personuppgifter om
Användare och Kund till dessa.

Användare och Kund garanterar och accepterar att uppgifter som lämnas om annan
än Användare eller Kund inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt
kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, såsom exempelvis, men ej
begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess.


4.6 Cookies

På Webbplatsen används cookies och tags för att Webbplatsen ska fungera optimalt
och för att allt innehåll ska visas på ett korrekt sätt. En cookie är en textfil som
skickas från Lexly:s webbserver och sparas på Besökarens webbläsare eller enhet.
Lexly använder även cookies för övergripande analytisk information avseende
Besökares användning av Lexly:s produkter, för att spara funktionella inställningar
och för att kunna rikta relevanta nyheter och erbjudanden till Användare. För mer
information om detta, se fliken "Cookies" på Webbplatsen.


4.7 Personuppgiftsombud

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till
Webbplatsen är Lexly AB. Dataskyddsombud nås
på dataskyddsombud@lexly.se eller 0771-24 00 24.

5. Ansvarsbegränsningar

5.1 Ansvar vid användning av Produktflödet

Rådgivningen i Produktflödet och utformandet av Produkten är baserat på de
omständigheter som Besökare och Kund anger samt de juridiska regler och det
rättsläge som gäller vid den tidpunkt Produktflödet och Produkten nyttjas.
Produktflödet ger vägledning och råd till Besökare och Kund utifrån dennes
livssituation baserat på de sakomständigheter Besökare och Kund anger. Besökare
och Kund är själv ansvarig för riktigheten i de sakomständigheter som anges i
Produktflödet. Är de givna sakomständigheterna riktiga ansvarar Lexly för att
vägledning och råd som ges och produkt som skapas utifrån de givna
sakomständigheterna är juridiskt korrekta.

Varje Besökare och Kund förklarar sig i och med besök på Webbplatsen vara
införstådd med att rådgivningen som ges i Produktflödet baseras på de angivna
sakomständigheterna.

Lexly:s Produktflöde kan aldrig ersätta juridisk rådgivning av en jurist i enskilda fall.
Lexly tillhandahåller i anslutning till Produktflödet support via telefon, video, e-post
och chatt. Supporten är ämnad att hjälpa Kunden att använda Produktflödet och
Webbplatsen. För vissa Produktflöden erbjuder Lexly ytterligare en kostnadsfri support-tjänst kallad “Trygghetskollen”. Kunder som slutfört ett Produktflöde och väljer att nyttja Trygghetskollen blir i efterhand kontaktade av supporten. Supporten ställer då kvalitetssäkrade kontrollfrågor i syfte att säkerställa att Kunden använt sig av rätt Produktflödet på ett korrekt sätt i förhållande till Kundens avsikt med köpet. Hjälp given via supporten ska inte användas som juridisk rådgivning.
Lexly tar inte ansvar för följder av Kundens val och agerande till följd av information
erhållen via supporten.

Lexly är, om bolaget inte varit grovt oaktsamt, inte ansvarig för skada som
uppkommer genom att Kund inte kan använda Produktflödet på avsett sätt på grund
av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem som
används av Lexly eller vid nödvändigt underhåll av Lexly:s datorsystem.
Kund ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i
Kunds egna data och/eller kommunikationsutrustning, programvara eller
abonnemang.

Rådgivningen i Produktflödet är baserad på omständigheter som Besökare och Kund
anger samt fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges. Lexly förbinder sig inte att
uppdatera råden eller redan skapade produkter med hänsyn till efterkommande
förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge.


5.2 Ansvar vid rådgivning av jurist

Vid juridisk rådgivning av jurist till Kund via telefon och/eller vid utformning av Produkt
är rådgivningen anpassad till förhållandena i det enskilda fallet och de
sakomständigheter samt de instruktioner Kunden ger. Kund ansvarar för riktigheten
av lämnade sakomständigheter. Kund kan inte använda rådgivningen för annat
ändamål eller för annat ärende än för vilket rådgivningen gavs. Om inte annat
avtalats omfattar rådgivningen i ett specifikt ärende inte ekonomisk rådgivning,
rådgivning avseende redovisning eller liknande samt ej heller skattekonsekvenser.
Rådgivningen omfattar rättsliga frågor i det specifika uppdraget och i den mån det
uttrycks uppfattningar eller överväganden i andra frågor än rättsliga tar Lexly inte
något ansvar för de konsekvenser som kan följa av detta.

Rådgivning ges inte om eller baserat på rättsläget i någon annan jurisdiktion än
Sverige. Mot bakgrund av allmän erfarenhet av andra jurisdiktioner kan uppfattningar
om rättsläget i andra länder komma till uttryck. Vad som uttrycks i dessa fall utgör
inte juridisk rådgivning som Kunden har rätt att förlita sig på utan ska enbart ses som
allmän vägledning. Sådan rådgivning måste istället inhämtas från lokala jurister.
Rådgivningen av juristerna är baserade på omständigheter som Besökare och Kund
anger samt fakta och rättsläge vid den tidpunkt då de ges. Lexly förbinder sig inte att
uppdatera råden eller redan skapade produkter med hänsyn till efterkommande
förändringar av omständigheter, fakta eller rättsläge.


5.3 Generella ansvarsbegränsningar

Om inte annat avtalats är Lexly inte ansvarig gentemot Kunden för fullständigheten
eller riktigheten av den information som Kunden eller annan tillhandahållit i ett
uppdrag. Lexly är inte ansvarig gentemot Kunden för förlust eller skada som
uppkommit till följd av att Kunden använt Lexly:s arbetsresultat eller råd i annat
sammanhang, eller för annat ändamål än för vilka de givits. Lexly har en för
verksamheten anpassad ansvarsförsäkring för skada som kund vållats till följd av fel,
försummelse eller avtalsbrott från Lexly:s sida. Lexly:s ansvar är begränsad till
rådgivning som utförs av Lexly eller en av Lexly:s samarbetspartners, på uppdrag av
Lexly, och inom Lexly:s verksamhetsområde. Ansvaret för direkt skada är
vidare begränsat till ett belopp om 1 miljoner svenska kronor, såvida inte Lexly
handlat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. Lexly svarar inte för indirekt skada utöver vid
fall av grov vårdslöshet. Lexly:s ansvar för skada som Kund vållats till följd av fel eller
försummelse från Lexly:s sida ska vara begränsat till den skada Kund lider. Detta
innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt
någon försäkring som Kund har tecknat eller som har tecknats för Kund eller enligt
avtal eller skadeslöshetsförbindelse där Kund är part eller förmånstagare, om inte det
är oförenligt med Kunds avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller
om Kunds rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på
grund av detta.

Lexly är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk
eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller
annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och
lockout gäller även om Lexly själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Föreligger hinder för Lexly att tillgängliggöra Produktflödet eller vidta annan åtgärd på
grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret
har upphört.

6. Reklamation

Kund ska omgående för Lexly påtala (reklamera) eventuella fel eller brister i
samband med att en produkt skapats i Produktflödet eller om Kund finner fel eller är
missnöjd med sin produkt eller rådgivning av jurist. Reklamation ska lämnas så snart
kund upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamation görs till info@lexly.se eller till
Lexly, Sveavägen 17, 111 57 Stockholm.

I det fall Kund och Lexly inte kan komma överens har kund möjlighet att lämna in en
klagomålsanasökan för tvistlösning via Europeiska kommissionens onlineplattform.
Ansökan sker online genom att Kund får svara på ett antal frågor samt fylla i ett
klagomålsformulär via
länken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.sho
w&lng=SV. Ytterligare information om klagomålsförfarandet via Europeiska
kommissionens onlineplattform och om Kunds rättigheter vid köp över nätet finns på
länken: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en.

7. Ångerrätt vid köp

Vid köp av produkt i Produktflödet, skapas en skräddarsydd produkt speciellt utformat
efter Kundens informationsgivning och svar på frågor/val i Produktflödet. Eftersom
produkten som erhålls av Kund är av en tydlig personlig prägel, skapad enbart för
just denna Kund vid köptillfället, baserat på Kundens svar/val i Produktflödet, finns
ingen möjlighet till ångerrätt efter avslutat köp, i enlighet med 2 kap11§
Distansavtalslagen. För beställning av tilläggstjänster kan Kund ha rätt att ångra sitt
köp genom att meddela Lexly detta inom 14 dagar från det att Kund gjort
beställningen.

I det fall kunden köper juridisk rådgivning eller en produkt av jurist, skapas ett
skräddarsytt avtal speciellt utformat efter Kundens informationsgivning och svar på
kundens frågor. Det finns ingen möjlighet till ångerrätt efter att kunden muntligen
bekräftat samt genom mottagande av orderbekräftelse informerats om att kundens
avtal är påbörjat och att det inte finns någon rätt till ångerrätt i enlighet med 2kap 11§
Distansavtalslagen. För beställning av tilläggstjänster kan Kund ha rätt att ångra sitt
köp genom att meddela Lexly detta inom 14 dagar från det att Kund gjort
beställningen.

8. Ändringsrätt och Nöjd-Kund-Garanti

Kund kan, genom att skapa ett konto innan köp, under 14 dagar efter köpet
kostnadsfritt ändra i produkten genom att ändra de svar som getts till jurist/val som
gjorts i Produktflödet, och kostnadsfritt erhålla en ny version av sin produkt. För
beställning av tilläggstjänster kan Kund ha rätt att ångra sitt köp genom att meddela
Lexly detta inom 14 dagar från det att Kund gjort beställningen.

Lexly tillhandahåller även en Nöjd-Kund-Garanti innebärande att Kund som köpt en
produkt online av Lexly, men av någon anledning inte vill utnyttja ändringsrätten
ovan, utan är fortsatt missnöjd med levererad produkt, kan få köpet att gå åter. En
förutsättning för att få ta sådan garanti i anspråk är att Kunden inom fjorton (14)
dagar från köptillfället ringer till Lexly (0771-24 00 24) och framställer sådan
begäran.

9. Klagomål och förbättringar till Kundombudsman

Om Kund är missnöjd med hur Kundens ärende behandlats av Lexly eller har förslag
på förbättringsåtgärder i vår hantering eller på Lexly som företag hänvisas Kunden att
i första hand ta kontakt med berörd jurist eller Lexly på telefon 0771 – 24 00 24 eller
via e-post på info@lexly.se.


Om Kund, efter kontakt med Lexly eller berörd jurist, fortsatt inte är nöjd med
hanteringen av Kundens ärende eller synpunkt rekommenderas Kunden att kontakta
Lexly:s Kundombudsman på kundombudsman@lexly.se. Kundombudsmannen är
anställd av Lexly men arbetar opartiskt och har till uppgift att pröva kundens klagomål
eller förslag på förbättringar och synpunkter genom att se över ärendet eller frågan
och göra en ny bedömning. Ibland har ett klagomål eller en synpunkt inte blivit
tillräckligt utrett eller belyst. I dessa fall kan Kundombudsmannen tillse att Lexly
utreder saken vidare.

10. Upphovsrätt

Innehållet på Webbplatsen liksom bakomliggande programvaror är skyddade enligt
lagen om upphovsrätt. Informationen har härtill upphovsrättsligt skydd såsom
databas enligt samma lag. Det är förbjudet att utan Lexly:s samtycke göra kopior -
oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen.
Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet
på Webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på
annat sätt.

Det arbetsresultat som Kund erhåller genom att nyttja Produktflödet får användas fritt
precis som vilket annat avtalsutkast som helst, dock får inte kopiering,
mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller annan distribution
ske för kommersiellt syfte. Övrigt material får användas endast för enskilt bruk. Detta
innebär att Allt om produkter, Frågor och svar och andra texter i biblioteket inte får
kopieras, mångfaldigas eller göras tillgängligt för allmänheten, vare sig i ursprungligt
eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning eller i annan teknik, utan Lexly:s
samtycke.

Den som önskar använda något ur innehållet på annat sätt än nu angetts ombedes
ta kontakt med Lexly via e-post: info@lexly.se.

11. Sekretess

All personlig information som tillhandahålls av Kund behandlas med sekretess hos
Lexly och Lexly:s samarbetspartners. Lexly:s medarbetare samt medarbetare till
Lexly:s samarbetspartners har skrivit på en sekretessförbindelse och har därmed
tystnadsplikt.

12. Länkning

Vid länkning till Webbplatsen ska Webbplatsen alltid öppnas i ett nytt fönster.
Innehållet på Webbplatsen får aldrig utan Lexly:s föregående medgivande
presenteras inom ramen för en annan webbplats. Länka inte på ett sådant sätt att
Webbplatsens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

13. Tvist

Lexly har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster.
En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda Kunders klagomål och reklamationer på
största allvar. Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse vid eventuella felaktigheter
är att i första hand kontakta oss via telefon 0771 24 00 24 eller e-post info@lexly.se.
Om kund fortsatt tycker att ärendet inte blivit korrekt behandlat kan Kund kontakta
Lexly:s Kundombudsman på kundombudsman@lexly.se.


Om Kund efter reklamation fortfarande inte anser sig nöjd kan Kund vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Allmänna Reklamationsnämnden är opartisk och prövar privatpersoners tvister mot
näringsidkare utan kostnad. Lexly följer Allmänna Reklamationsnämndens
rekommendationer och beslut vid eventuell tvist.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats.
Tvist kan även avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i
enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler. Dessa villkor
och alla frågeställningar kring dem och alla frågeställningar som rör Lexly:s uppdrag
för Kund regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

14. Åtgärder mot otillåten användning

Innehållet på Webbplatsen är ett resultat av en omfattande arbetsinsats. Lexly ser
mycket allvarligt på otillåten användning av innehållet på Webbplatsen och vidtar
aktivt åtgärder mot den som gör detta. Lexly förbehåller sig rätten att stänga av
Besökare eller Kund som brutit mot dessa Villkor och rättsliga åtgärder mot dessa
kan komma att vidtagas.

15. Ändringar på Webbplatsen eller i villkoren

Lexly har rätt att när som helst göra ändringar på Webbplatsen. Sådana ändringar
kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen på Webbplatsen
(Produktflödet/Abonnemangen) och/eller Webbplatsens design och utformning och
kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de
tekniska förutsättningarna för åtkomst av Webbplatsen ändras.

Dessa villkor kan komma att ändras av Lexly från tid till annan. Den senaste
versionen finns alltid på Lexly:s webbplats, www.lexly.se. Ändringar i villkoren gäller
endast för de uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på
Lexly:s webbplats. Kopia av den senaste versionen av dessa villkor skickas till Kund
på begäran.