Underhållsbidragsavtal

Ett avtal om underhållsbidrag fastställer juridiskt vilken ersättning den förälder som bor med barnet ska få av den andra föräldern.

Skriv online

99 kr

Med Jurist

0 kr

99 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt underhållsbidragsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

0 kr

Boka
Gratis inledande samtal

Varför underhållsbidragsavtal?

Om ett barn bor varaktigt hos den ena föräldern efter en separation, ska den andra föräldern bidra till barnets försörjning genom att betala underhållsbidrag. 

Underhållsbidragsavtal skapar trygghet för båda föräldrarna och fastställer vilket ekonomiskt stöd föräldern som bor med barnet ska få av den andra avseende barnets försörjning.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation.
  • Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor
Vårdnadstvist - Lexly.se

Underhållsbidragsavtal

När du skriver ditt underhållsbidragsavtal hos oss vet du att det blir juridiskt korrekt och anpassat efter din situation. 

Måste man skriva avtal om underhållsbidrag?

Det finns inga krav på skriftligt avtal om underhållsbidrag, man kan t ex istället komma överens muntligen. Men för att fastställa en juridisk och ekonomisk säkrad trygghet för både föräldrarna och i slutändan för barnet är en skriftlig överenskommelse alltid att rekommendera.

Vad händer när barnet fyllt 18 år?

Barn som fyllt 18 år och blivit myndiga har fortfarande rätt till underhållsbidrag fram till 21 års ålder under förutsättning att barnet studerar på heltid.

Hur stort ska underhållsbidraget vara?

Det är upp till föräldrarna att komma överens om en lämplig nivå på underhållsbidrag. Bidraget ska baseras på barnets behov och de respektive föräldrarnas ekonomiska situationer. På Försäkringkassans hemsida finns det mer information och möjlighet att få stöd om ni inte kan komma överens.

Tryggt

Vi hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Tillgängligt

Vi finns här när du behöver oss. På det sätt som passar dig.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Underhållsbidragsavtal

Här kan du enkelt skriva ett underhållsbidragsavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt underhållsbidragsavtal som är skräddarsytt efter just din situation.

Skriv online

99 kr

Med Jurist

0 kr

99 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt underhållsbidragsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

0 kr

Boka
Gratis inledande samtal