En man och hans dotter sitter på en brygga

Allt om underhållsbidrag

Vad är underhållsbidrag?

Underhållsbidrag är de pengar en förälder som barnet inte bor hos betalar till den förälder barnet bor hos. Pengarna ska bidra till barnets omkostnader.

Vem får underhållsbidrag?

Den förälder som barnet bor varaktigt hos är får underhållsbidraget. När barnet fyllt 18 år och är myndigt, går underhållsbidraget direkt till barnet.

Hur länge får man underhållsbidrag?

Underhållsbidrag ska betalas fram till barnet fyller 18 år eller till 21 år om barnet går på gymnasiet.

Skyldigheten att betala underhållsbidrag kan minska om barnet har egen inkomst och om du som förälder har en låg ekonomisk förmåga. 

Ordlista

 • Bo varaktigt: där barnet bor mest
 • Försörjningsplikt: en förälder är skyldig att ta hand om sitt barn ekonomiskt
 • Avdragsgillt: en kostnad man får göra avdrag för när man deklarerar

Vad är underhållsbidraget till för?

Underhållsbidraget är till för barnet. Det ska täcka omkostnader för barnet – mat, boende och fritidsintressen.

Är underhållsbidraget inkomstbaserat?

Ja, din inkomst samt hur många barn du betalar underhållsbidrag för avgör hur stort underhållsbidraget blir.

Är underhållsbidraget skattepliktigt?

Nej, mottagaren behöver inte betala skatt på underhållsbidraget eftersom det inte räknas som inkomst.

Är underhållsbidraget avdragsgillt?

Nej, du kan inte göra avdrag för underhållsbidrag till barn.

Hur räknar man ut underhållsbidraget?

Ni föräldrar ska själva komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara. Man tittar på vad barnet kostar. Sedan delar föräldrarna på den kostnaden. Hur mycket varje förälder betalar beror på vad de tjänar och om de betalar underhållsbidrag till fler barn. Den förälder som har bäst ekonomi (ett högre överskott) ska också betala mest.

Överskottet räknas ut genom att räkna ihop varje förälders alla inkomster och dra av alla kostnader: inkomst-kostnad=överskott.

Hos Försäkringskassan finns ett verktyg ni kan använda för att beräkna underhållsbidragets storlek.

Länk till Försäkringskassans tjänst för beräkning av underhållsbidrag

I Konsumentverkets magasin Koll på pengarna 2022 kan du läsa vad exempel mat och kläder kostar för barn i olika åldrar.

Vad ska underhållsbidraget täcka?

Underhållsbidraget ska täcket barnets behov av mat, boende och fritidsintressen. Bidraget ska även täcka barnets del av de gemensamma kostnader ett hushåll har. Några exempel:

 • TV
 • Internet
 • El
 • Uppvärmning

Räknas barnbidraget in i underhållsbidraget?

Barnbidraget är en sorts inkomst för barnet, och påverkar därför storleken på underhållsbidraget. Vem av föräldrarna som står som mottagare för barnbidraget eller om det delas mellan båda föräldrarna spelar därför ingen roll.

Vad ingår inte i underhållsbidraget?

Underhållsbidraget ska täcka grundläggande kostnader för barnet.

Några exempel på vad som inte ingår i underhållsbidraget:

 • dyrare medicin
 • specialkost
 • dyrare semesterresor

Finns det regler för hur stort ett underhållsbidrag ska vara?

Nej, det finns inga regler om hur mycket en förälder ska betala i underhållsbidrag till den förälder som barnet bor hos. Hur stort det ska vara bestämmer föräldrarna tillsammans.

 

Vem betalar ut underhållsbidraget?

Den förälder som är underhållsskyldig ska betala underhållsbidrag till den andra föräldern varje månad.

Vad händer om man inte kommer överens om underhållsbidraget?

Om ni inte kommer överens, kan ni be om ett samarbetssamtal hos familjerätten i er hemkommun.

Kommer ni fortfarande inte fram till någon lösning, kan ni behöva anlita jurist för att få hjälp att komma överens. Sista steget är att dra tvisten inför domstol. Vid en rättegång kan underhållsbidraget komma att bli högre än det underhållsbidrag ett barn annars skulle ha fått.

Boka tid med jurist -Första inledande samtalet är kostnadsfritt

Vad är det för skillnad mellan underhållsbidrag och underhållsstöd?

Underhållsbidrag betalas av den ena föräldern. Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte betalar eller inte har råd att betala.

Hur högt är underhållsstödet från Försäkringskassan?

Det är olika beroende på barnets ålder. För år 2022 är beloppen:

 • 0 år - månaden barnet fyller 11 år: 1 673 kr/månad
 • 11 år - månaden barnet fyller 15 år: 1 823kr/månad
 • Från 15 år: 2 223 kr/månad

 

Om barnet är över 18 år och studerar, kan barnet själv ansöka om förlängt underhållsstöd hos Försäkringskassan.

 

Läs fler svar på frågor om underhållsbidrag

 

Skriv underhållsbidragsavtal

Underhållsbidragsavtal är ett avtal som reglerar vilken ersättning den förälder som bor med barnet ska få av den andra föräldern.

Skriv online

99 kr

Prata med jurist

0 kr

99 kr

På 10 min skriver du ett juridiskt korrekt underhållsbidragsavtal

Skriv online

Pris vid avtal skrivet av jurist 1990 kr

Boka gratis möte

Läs alla våra artiklar om underhållsbidrag