Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

En förälder läser en bok för sin bebis

Underhållsbidrag vid växelvis boende

Ett barn som efter en separation bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar har ett växelvis boende. Försäkringskassans definition på växelvis boende är en fördelning på 40 till 60 procent. Det vanligaste i dessa fall är att ingen förälder betalar något underhållsbidrag. Det kan dock ändå bli aktuellt med underhållsbidrag om det är stora inkomstskillnader mellan föräldrarna. Men utgångspunkten är alltid barnets bästa: dess levnadsstandard hos de båda föräldrarna ska inte skilja sig åt för mycket.

Bäst om föräldrarna kan komma överens om underhållsbidraget

Det är alltid bäst om föräldrarna själva kan komma överens om storleken på underhållsbidraget. Det är de som har den bästa insikten i kostnader kring barnet, såsom fritidsaktiviteter, mediciner, specialkost m.m. Om det är svårt att nå en uppgörelse på egen hand, kan en väg till lösning vara att be om ett samarbetssamtal hos familjerätten i hemkommunen. Hjälper inte detta, kan nästa steg vara att koppla in jurist. Allra sista steget är att dra tvisten inför domstol.

Läs mer om tvist om underhållsbidrag

Vad kostar ett barn?

Om det är svårt att fastställa barnets kostnader kan Socialstyrelsens riksnorm vara till hjälp. Varje år fastställs schabloner för kostnader för barn i olika åldrar som kan fungera som en bra utgångspunkt för att räkna ut underhållsbidrag. I summan ingår kostnader för mat, kläder, fritid, hygien, försäkring, förbrukningsvaror och telefon.

Riksnormen för 2021

Riksnormen för 2022

Hjälp att räkna ut underhållsbidrag

Underhållsbidraget beräknas utifrån barnets behov och föräldrarnas respektive överskott varje månad. Det räknas ut genom att boendekostnad och andra levnadskostnader dras av från inkomster efter skatt. Försäkringskassan har ett verktyg där du får hjälp att räkna ut underhållsbidraget: Beräkna underhållsbidrag  

Läs mer om underhållsbidrag i vår guide

Viktigt att tänka på

Tänk på att underhållsbidraget ska räknas ut på nytt om någon av föräldrarna får ändrad inkomst eller boendekostnad. Skyldigheten att betala underhållsbidrag gäller fram till och med att barnet går ut gymnasiet, dock längst till och med 21 års ålder. När föräldrarna kommit överens om storleken på underhållsbidraget bör detta skrivas ner i ett avtal. Avtalet behöver inte registreras någonstans, utan är enbart till för föräldrarna.

Skriv underhållsbidragsavtal

Hos oss skriver du enkelt ett underhållsbidragsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. 

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Relaterade artiklar