Underhållsbidrag

Tvist om underhållsbidrag

En man som bär sitt barn på en strand

Allra bäst är förstås om föräldrarna på egen hand kan komma överens om summan. På Försäkringskassans hemsida kan ni räkna ut ett skäligt belopp. Vid en separation kan det dock vara svårt att enas, och då kan en lösning vara att be om ett samarbetssamtal vid kommunens familjerätt.

Samarbetssamtal

Alla kommuner är enligt lag skyldiga att erbjuda samarbetssamtal. Där får ni hjälp att hitta lösningar för vårdnad, boende, umgänge och underhållsbidrag. Personalen har barnets bästa som utgångspunkt, och målet är att föräldrarna ska kunna enas i dessa frågor. När underhållsbidragets storlek ska beräknas utgår man från barnets ekonomiska behov. Efter avdrag för barnbidrag ska föräldrarna ekonomiskt bidra till barnets behov utifrån sin respektive ekonomiska förmåga.

Stämningsansökan

Om samarbetssamtalet inte leder till att föräldrarna kommer överens, kan den som har barnet boende hos sig lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Om den godtas, blir det rättegång. Själva processen ser ut så här - steg för steg:

 • Stämningsansökan
  En stämningsansökan lämnas in till tingsrätten. I den beskriver käranden situationen och ansöker om att svaranden ska stämmas. Om domstolen godkänner stämningsansökan, ber de svaranden att inkomma med svaromål.
 • Föreläggande
  När domstolen fått en beskrivning av situationen från båda parter, definierar den vad tvisten handlar om, och parterna får ett föreläggande om att redovisa bevis och vilken inställning de har i frågan.
 • Muntlig förberedelse
  Steget därefter är en muntlig förberedelse i tingsrätten. Då gås bevisen igenom och ramen för tvisten sätts: vad exakt är det som ska bedömas. När tingsrätten gjort sin bedömning, får käranden och svaranden möjligheten att inkomma med mer information (komplettera) inför huvudförhandlingen.
 • Huvudförhandling
  Under huvudförhandlingen visas åberopad bevisning upp och eventuella vittnen hörs. Därefter överlägger domare och nämndemän.
 • Domslut
  Dom meddelas.
 • Eventuell överklagan av domen

 

Försäkringskassan

Om föräldern som barnet inte bor hos saknar ekonomiska förutsättningar eller vägrar att betala det underhållsbidrag domstolen fastslagit, kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Föräldern som skulle betala underhållsbidraget blir i och med detta skyldig Försäkringskassan motsvarande summa.

Har du fler frågor om underhållsbidrag? Läs vår omfattande guide!

Skriv underhållsbidragsavtal

Bäst för båda parter är, som sagt, om det går att komma överens på egen hand. För att undvika eventuella framtida konflikter kring vad som överenskommits, bör avtalet finnas i skriftlig form. Här hos Lexly kan ni på tio minuter skapa ett juridiskt korrekt underhållsbidragsavtal för 99 kronor.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar

Underhållsbidragsavtal

Här kan du enkelt skriva ett underhållsbidragsavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt underhållsbidragsavtal som är skräddarsytt efter just din situation.

Läs mer om Underhållsbidragsavtal
Underhållsbidragsavtal skrivet av jurist

1990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte