Skilsmässa

Vårdnad av barn vid skilsmässa

Vad gäller vid vårdnadstvist? 

Huvudregeln är att ni båda kommer att fortsätta ha vårdnaden om era gemensamma barn även efter er skilsmässa, så kallad gemensam vårdnad. Ni kan dock välja att tingsrätten ska bestämma att endast en av er ska ha vårdnad om ett eller flera av barnen, så kallad ensam vårdnad.

En vårdnadstvist innebär att två föräldrar inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om det gemensamma barnet eller barnen. Vårdnadstvister utreds hos socialnämnden och beslut fattas i domstol, med stöd av socialnämndens rekommendation. Rätten får dock inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.

Domstolens bedömning ska alltid utgå från barnets bästa. Vid vårdnadsfrågor måste hänsyn tas till barnets  behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Skilsmässoansökan online

Genom att svara på frågor om just er situation skapas en korrekt skilsmässoansökan tillsammans med de bilagor som är relevanta för er. De färdiga skilsmässohandlingarna finns att ladda ner under Mina sidor.

Det enda du behöver göra är att skriva ut handlingarna och skicka in dem till tingsrätten. 

Relaterade artiklar

Skilsmässoansökan

Med vår digitala tjänst kan du smidigt och enkelt skriva en skilsmässoansökan online. Du guidas genom hela processen och får de färdigifyllda handlingarna skickade till dig direkt via e-post.

Läs mer om Skilsmässoansökan
Skilsmässoansökan skriven av jurist

1990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte