10 viktiga saker att tänka på när ni ska skriva äktenskapsförord - Lexly.se

10 viktiga saker att tänka på när ni ska skriva äktenskapsförord

Enligt äktenskapsbalken är utgångspunkten att all egendom blir giftorättsgods vid giftermål, och giftorättsgods är sådant som ska delas lika vid en separation. Med ett äktenskapsförord kan ni undanta viss eller all egendom genom att göra den enskild. Här informerar vi om tio viktiga saker att tänka på när ni ska skriva äktenskapsförord.

1. Formkrav 

Ett äktenskapsord ska vara skriftligt, daterat och underskrivet. Vittnen behövs inte.

2. Registrering

Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att vinna laga kraft. I och med registreringen blir äktenskapsförordet en offentlig handling.

Många tror att registreringen fungerar som en garanti för att äktenskapsförordet är korrekt. Det är tyvärr fel; Skatteverket kontrollerar endast att vissa formkrav är uppfyllda. Konstiga och svårtolkade formuleringar är däremot inget Skatteverket bryr sig om, ni ansvarar själva för att äktenskapsförordet är korrekt.

3. Giftorättsgods och enskild egendom

Allt giftorättsgods delas på hälften vid en eventuell framtida skilsmässa. Det ni vill ska undantas från bodelning ska anges som enskild egendom i äktenskapsförordet. Den egendomen räknas då inte med vid en eventuell bodelning, utan får behållas av var och en. 

Ett vanligt misstag är att man skriver: "Tavlan av Bruno Liljefors föreställande en räv som ägs av Make A ska bli Make B:s enskilda egendom." Här har makarna försökt föra över äganderätten till tavlan. Det går inte att göra i ett äktenskapsförord utan måste istället göras genom ett gåvobrev eller bodelningsavtal - och sedan göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord.

4. Gemensamma barn och/eller särkullbarn

Har ni inga eller enbart gemensamma barn, har ett äktenskapsförord inte så stor inverkan på vad som händer om någon av er går bort - efterlevande make/maka ärver hela kvarlåtenskapen. Särkullbarn har däremot rätt att få ut sin laglott direkt efter en avliden förälder. Det kan t.ex. göra det svårt för den efterlevande att ha råd att bo kvar. I det här fallet är testamente och livförsäkringar viktigt att fundera över. 

5. Bostad/fastighet

Vill ni inte dela bostadens värde lika vid en eventuell separation är det viktigt att skriva ett äktenskapsförord. Äger ni bostaden till lika delar men har betalat olika mycket i kontantinsats är det viktigt att komplettera äktenskapsförordet med ett skuldebrev, för att säkerställa att den som lagt in mest också får tillbaka sin del. 

6. Företagare

Som företagare finns det ytterligare en mycket viktig aspekt när det gäller äktenskapsförord: om du skiljer dig och inte angett företaget som enskild egendom, kan din ex-partner få hälften av det. Äger du företaget tillsammans med andra, kan det via ett aktieägaravtal krävas att alla delägare har angett företaget som enskild egendom.

7. Avkastning

Äger du en lägenhet som du hyr ut? Även om lägenheten är enskild egendom, så anses hyresintäkterna vara giftorättsgods enligt äktenskapsbalken. I äktenskapsförordet kan du ange att även avkastningen ska vara enskild egendom.

8. Ändra och återkalla

Det går att när som helst ändra eller återkalla ett registrerat äktenskapsförord. Detta kan dock inte göras ensidigt av bara ena parten, utan bådas underskrifter krävs. 

9. Jämkning (lämnas utan avseende)

Man kan begära jämkning av ett äktenskapsförord, det kan t.o.m. lämnas utan avseende vid en bodelning. Anledningen kan exempelvis vara att innehållet är oskäligt, eller att förutsättningarna förändrats sedan äktenskapsförordet skrevs.

10. Övriga tips och råd

Har ni husdjur? Hur ska de tas om hand vid en eventuellt skilsmässa? I ett äktenskapsförord kan ni även bestämma vem som ska ha rätt till husdjuren. 

Skriv äktenskapsförord

Hos oss kan ni enkelt och tryggt äktenskapsförord online eller tillsammans med en jurist via telefon, helt skräddarsytt efter just era förhållanden. Om ni väljer att skriva äktenskapsförordet online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån era svar skapas därefter ett skräddarsytt äktenskapsförord som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timma, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Relaterade artiklar