Erbjudande! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr. Ange rabattkod Lexlyförvaring i kassan. Gäller till och med 31/1 2022.

Vikten av ett korrekt äktenskapsförord - lexly.se

Vikten av ett korrekt äktenskapsförord

Allt ni äger som inte är reglerat som enskild egendom via ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan er vid en skilsmässa. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar och ägodelar inte ska ingå i den gemensamma potten.

Registrering - ingen garanti för att äktenskapsförordet är korrekt

När äktenskapsförordet är skrivet ska det skickas till Skatteverket för registrering. Många tror att registreringen fungerar som en garanti för att äktenskapsförordet är korrekt. Det är tyvärr fel; Skatteverket kontrollerar endast att vissa formkrav är uppfyllda. Konstiga och svårtolkade formuleringar är däremot inget Skatteverket bryr sig om, ni ansvarar själva för att äktenskapsförordet är korrekt.

Vid en skilsmässa kan ett felaktigt eller otydligt äktenskapsförord få oväntade och oönskade konsekvenser.

Exempel på vanliga misstag:

Make A har en tavla som betyder mycket för hans släktingar. Ett inte ovanligt misstag är att makarna skriver: "Tavlan av Bruno Liljefors föreställande en räv ägs av Make A och är hans". Denna formulering konstaterar att Make A äger tavlan, men den gör inte tavlan till enskild egendom. Det innebär i sin tur att Make B har rätt till tavlans halva värde vid en separation.

Ett annat vanligt misstag är att man skriver: "Tavlan av Bruno Liljefors föreställande en räv som ägs av Make A ska bli Make B:s enskilda egendom." Här har makarna försökt föra över äganderätten till tavlan. Det går inte att göra i ett äktenskapsförord utan måste istället göras genom ett gåvobrev eller bodelningsavtal - och sedan göras till enskild egendom genom ett äktenskapsförord.

Det är inte heller ovanligt att man i ett äktenskapsförord försöker reglera vad som ska hända med egendom om någon av makarna avlider. Det är endast genom att skriva ett testamente som man kan reglera vad som ska hända med en persons egendom efter att han eller hon gått bort.

Krav för hur äktenskapsordet ska utformas

Äktenskapsförordet är ett juridiskt dokument och ska uppfylla vissa formalia för att vinna laga kraft (bli giltigt): Det ska vara skriftligt, underskrivet av båda makarna och registrerat hos Skatteverket. Det gäller så länge makarna inte skriver ett nytt äktenskapsord. I och med registreringen blir äktenskapsförordet en offentlig handling.

Läs vår stora guide om äktenskapsförord

Skriv ett juridiskt korrekt äktenskapsförord

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva äktenskapsförord online eller tillsammans med en jurist via telefon, helt skräddarsytt efter just era förhållanden. Om ni väljer att skriva äktenskapsförordet online svarar ni på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timma, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor och funderingar kring äktenskapsförord eller är du osäker på om ditt äktenskapsförord är korrekt? Ring oss kostnadsfritt på 0771- 24 00 24, så hjälper vi dig. Våra jurister är specialiserade på familjejuridik och avtalsrätt.