Bodelning vid skilsmässa - Lexly.se

Bodelning vid skilsmässa

En skilsmässa är aldrig lätt och även juridiken kring den kan verka snårig. Hur delar man upp sin egendom? Vad händer med era lån? Vem har rätt till vad? Här reder vi ut vad som gäller.

Bodelning betyder att makarna efter en skilsmässa delar upp sin egendom mellan sig. Bodelning vid skilsmässa är obligatorisk och ett formellt skriftligt bodelningsavtal krävs för att bodelningen ska vara giltig. Vid skilsmässa sätter ett bodelningsavtal rent juridiskt punkt för er ekonomiska förbindelse och redovisar vem som ska ha vad.

Ofta kräver banken ett sådant avtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att till exempel ta nya bolån. Tänk på att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan eftersom det finns möjlighet att kräva bodelning flera år i efterhand.

Så här går det till

Ni listar, var och en för sig, er egendom och drar av eventuella skulder kopplad till den. Den egendom (så kallad giftorättsgods) som inte är enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåva ska ingå i bodelningen. Ni lägger sedan samman summorna och delar beloppet lika, vilket kallas giftorättsandel. Det är endast överskottet ni delar på; inte eventuella skulder och lån. Värdet från den ena maken kan alltså aldrig vara mindre än noll.

När det är gjort bestämmer ni vem som ska få vad. Om ena maken har egendom till ett högre värde, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. Du har i första hand rätt att få dina egna saker. Om värdet av en makes egendomar överstiger giftorättsandelen kan maken välja att behålla sin egendom och istället utge mellanskillnaden i pengar till den andre maken. För att du ska få överta till exempel en bostad som tillhör den andra maken måste du också överta eventuella skulder som belastar bostaden. Det är därför viktigt att du får ok från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Kläder, presenter och andra personliga tillhörigheter av mindre värde har ni rätt att utelämna. Dyrbara hobbyartiklar som till exempel en omfattande kamera- eller golfutrustning ingår däremot i bodelningen.

Egendom som skaffats efter dagen då ansökan om skilsmässa inkommit till domstolen ska inte ingå i bodelningen.

När ska bodelningen göras?

Bodelning kan göras både under pågående skilsmässa och efteråt. Inför en stundande skilsmässa kan makarna i förväg bestämma hur den kommande bodelningen ska göras genom ett så kallat föravtal. Detta bekräftas sedan av de före detta makarna efter skilsmässan eller då talan om skilsmässa väckts hos domstolen

Skriva bodelningsavtal

Hos oss kan ni tryggt och enkelt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med jurist, helt skräddarsytt efter era förhållanden. Istället för att gå till en dyr advokatbyrå som fakturerar per timme, skriver ni avtalet till fast pris, när det passar er.

Onlineverktyget hjälper er att lista era tillgångar och skulder samt räkna ut giftorättsandelen. Ni svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till er på ett möte, sedan genereras avtalet till en PDF och skickas direkt till din e-post.

Med vårt verktyg får ni hjälp med:

  • Att räkna ut hur mycket respektive part har rätt till.
  • En korrekt uppställning av alla poster i bodelningsavtalet.
  • Att specificera den egendom som ska ingå i bodelningen.
  • Vilken egendom som ska ingå i bodelningen och inte.
  • Hur ni räknar fram och drar av eventuell skatt.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation. 

Relaterade artiklar

1795 kr

På 20 min skriver du ett juridiskt korrekt bodelningsavtal.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bodelningsavtal - Gifta

Här kan du enkelt skriva ett bodelningsavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt bodelningsavtal som är skräddarsytt efter just din situation.