Det här gäller vid skilsmässa - Lexly.se

Det här gäller vid skilsmässa

Det finns en hel del praktiska och juridiska frågor som kan uppstå i samband med en skilsmässa. Ofta kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga och var man ska börja. Känner du dig vilsen? Här reder vi ut vad som gäller.

Ansökan om äktenskapsskillnad

Det första ni bör göra när ni har bestämt er för att skiljas är att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten.

Förbered bodelningsavtal

Därefter är det dags att förbereda ett bodelningsavtal. Ni behöver inte vänta på att få en dom om äktenskapsskillnad för att kunna upprätta bodelningsavtalet utan det kan göras så snart ansökan om äktenskapsskillnad har registrerats hos tingsrätten. Ett bodelningsavtal är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. Det är i bodelningsavtalet ni delar upp egendomen mellan er.

Riskerna med att inte upprätta ett bodelningsavtal

Det finns flera risker med att inte upprätta ett bodelningsavtal. Rätten att kräva bodelning kvarstår lång tid efter skilsmässan och att dela upp era tillhörigheter långt i efterhand kan vara komplicerat. Dessutom kräver banken ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån.

Om någon av er ska överta den gemensamma bostaden måste även det framgå i ett bodelningsavtal. Utan bodelningsavtal kommer annars Lantmäteriet kräva din före detta partners godkännande vid exempelvis en framtida försäljning.

Många tror att det krävs ett gåvobrev eller köpekontrakt för att skriva över bostaden till den andra parten, men i samband med en separation eller skilsmässa regleras ägandet av bostaden alltid i ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet fungerar som en överlåtelsehandling. Det är med andra ord viktigt att ni får bodelningsavtalet gjort! Du kan läsa mer om bodelningsavtal i vår guide.

Vem får vad vid en bodelning?

Ni listar, var och en för sig, er egendom med avdrag för skulder. All egendom som inte är enskild genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller gåvobrev ska tas upp i bodelningen. Ni lägger sedan samman era respektive värden och delar beloppet lika. Det är endast överskottet ni delar på; inte eventuella skulder och lån. Värdet från den ena maken kan alltså aldrig vara mindre än noll.

När det är gjort bestämmer ni vem som ska få vad. Du har i första hand rätt att få dina egna saker och kan ge mellanskillnaden i pengar till den andra maken. Om du ska överta en bostad måste du ofta överta det bolån som eventuellt finns. Det är därför viktigt att du får godkännande från banken att ta över lånen innan bodelningsavtalet skrivs på.

Ett bodelningsavtal måste kunna uppvisas om någon av er ska ta över något av följande:

  • För övertagande av lån måste banken se det färdiga bodelningsavtalet.
  • För övertagande av en bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen se det färdiga bodelningsavtalet.
  • För övertagande av en villa eller mark måste Lantmäteriet se det färdiga bodelningsavtalet.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar