Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Personer som håller hand

Samboavtal - arv och testamente

När den ena sambon i ett samboförhållande avlider, har den efterlevande ingen arvsrätt. Arv regleras nämligen inte i sambolagen, istället träder ärvdabalken in. Enligt den ärver då först och främst eventuella barn (både gemensamma och särkullbarn), därefter inträder föräldrar och syskon som arvingar. Barn har alltid rätt att få ut sitt föräldraarv direkt, och sambo har aldrig rätt att ärva om det inte finns ett testamente.

Samboegendom eller ej?

Om den gemensamma bostaden införskaffades av den avlidne innan ett samboförhållande med den efterlevande sambon blev aktuellt, anses den inte utgöra en del av samboegendomen. Samboegendom utgörs nämligen endast av den bostad samt det bohag som införskaffats i syfte att nyttjas gemensamt.

Skydda efterlevande sambo

Detta kan t.ex. innebära att den efterlevande sambon måste lösa ut barnen, och kanske inte har råd att bo kvar i den gemensamma bostaden. Ett sätt att undvika detta är att skriva ett testamente och ge efterlevande sambo fri förfoganderätt över bostaden. Denne har då rätt att nyttja den. Däremot får den efterlevande sambon i sin tur inte ge eller testamentera bort för stor andel av bostaden: en tillräckligt stor del av bostaden, motsvarande arvtagarnas andel, ska finnas kvar och tillfalla arvingarna till den avlidna sambon när den efterlevande sambon går bort.

Viktigt att skriva testamente

Det är mycket viktigt att veta att arv mellan sambor endast kan regleras via ett testamente. Det går alltså inte att ge efterlevande sambo rätt till arv i ett samboavtal.

Du hittar fler frågor och svar i vår stora guide om Samboavtal.

Relaterade artiklar