Vad händer om ni inte begär fullföljd av skilsmässan?

Vad är äktenskapsskillnad och betänketid? Vad händer när betänketiden är över och hur begär man fullföljd?

Om ni är överens om att skiljas skickar ni en ansökan om skilsmässa, i detta fall kallat äktenskapsskillnad, till tingsrätten. Har ni inte vårdnad om barn under 16 år eller redan har levt isär i minst två år och därtill är överens om att skiljas kan domstolen döma till äktenskapsskillnad direkt.

Vanligt med betänketid vid skilsmässa

I många fall får makarna dock betänketid mellan sex och tolv månader innan tingsrätten beslutar om skilsmässa. Betänketid får ni till exempel när någon av er har vårdnaden av barn under 16 år.
Om ni inte har bott ihop de senaste två åren har ni alltså rätt att skiljas direkt, utan betänketid. För att bevisa detta måste ni bifoga intyg från två vuxna personer som känner er väl och kan garantera att ni levt isär. Detta kallas särlevnadsintyg.

Begär fullföljd annars är ni fortfarande gifta

Efter ett halvår när betänketiden är över ska ni begära fullföljd om ni fortfarande vill gå vidare med skilsmässan. Datumet för detta står på tingsrättens beslut om betänketid. Ni kan begära fullföljd ihop eller var för sig. Ansökan om fullföljd ska skrivas på och skickas in till den tingsrätt som handlägger ert skilsmässomål. Till denna ansökan ska även nya personbevis bifogas. Dessa får vara max tre månader gamla. Personbevis kan hämtas från Skatteverket och vid beställningen ska ni uppge att det gäller skilsmässa.
Om ni inte har begärt fullföljd efter ett år så fortsätter ni att vara gifta. Tingsrätten avskriver då målet. Om ni sedan ändå vill skiljas måste ni påbörja en ny skilsmässoansökan.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med jurist, helt skräddarsytt efter era förhållanden. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver ni avtalet till fast pris, när det passar er.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation. 

Relaterade artiklar