8 viktiga saker att tänka på vid förvaring av testamente - Lexly.se

8 viktiga saker att tänka på vid förvaring av testamente

Ett testamente är ett värdefullt dokument. Det är därför viktigt att du tänker på hur du förvarar det. Många testamenten försvinner årligen. Här nedan följer ett antal punkter som du bör ha i åtanke när du beslutar dig för hur och var du ska förvara ditt testamente.

1     Original

Ett testamente är endast giltigt i sitt original, så tänk noga igenom hur du ska förvara ditt testamente.

2.    Krav på förvaring

Det finns inga krav på hur ett testamente ska förvaras.

3.    Registrering

Ett testamente ska inte registreras hos någon myndighet. Det enda giltiga exemplaret är därför originalet.

4.    Förvara i hemmet

Det finns t.ex. risk för att testamentet inte hittas, försvinner eller kan förstöras.

5.    Förvara i bankfack

Har du ditt testamente i ett bankfack bör du informera de anhöriga om detta, så att testamentet kan hittas. Fler och fler banker tar dock bort möjligheten att hyra bankfack.

6.    Förvaring hos jurist/advokat

Det är vanligt att låta en advokatfirma förvara testamentet.

7.    Informera anhöriga

Informera dina närmast anhöriga om att du har ett testamente, samt vid behov var det förvaras.

8.    Förvaringstjänst

Lexly samarbetar med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument. Där förvaras testamentet i kassaskåp och hanteras efter regler och rutiner som utformats med hänsyn till säkerhets-, sekretess- och integritetskrav. Här kan du enkelt beställa förvaring av ditt testamente.

Har du fler frågor om testamente? Besök vår guide om testamente.

 

Relaterade artiklar