Vikten av ett korrekt testamente - Lexly.se

Vikten av ett korrekt testamente

Genom att skriva ett testamente kan oklarheter och arvstvister undvikas i framtiden, men tänk på att det är viktigt att testamentet är tydligt och korrekt. Testamentets innehåll måste helt enkelt överensstämma med de lagar och regler som finns. Här informerar vi om formkraven som behöver uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt.

Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt

Man ska vara medveten om att ett testamente är ett juridiskt avtal. Testamentets innehåll måste helt enkelt överensstämma med de lagar och regler som finns.

Det är bra att veta vad det är för skillnad på fri förfoganderätt och full äganderätt, vad arvslott och laglott innebär, samt att man i ett testamente kan skydda sina anhöriga genom att göra deras arv till enskild egendom.

– Är man osäker rekommenderar vi att man tar hjälp, säger Molly Malm som är jurist hos oss på Lexly. Hon ser alltför ofta testamenten som är otydligt formulerade eller inte uppfyller de formkrav som krävs för att vara giltiga.

Bevittning

För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av dig och två vittnen. Du får inte vara släkt med vittnena och de får inte heller vara mottagare av arv och således nämnas i testamentet. De båda vittnena måste närvara samtidigt när du signerar ditt testamente, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.

En levande handling

Tänk på att testamentet är en levande handling som behöver uppdateras när familjesituationen förändras. Ingenting är ristat i sten, du kan närsomhelst ändra dig och skriva ett nytt testamente. Du kan även göra tillägg i ett befintligt testamente, men för tydlighetens skull är det ofta bäst att riva det gamla och skriva ett nytt om det handlar om större ändringar. På så vis undviker man i möjligaste mån att det uppstår en kollision mellan det nya och det gamla testamentet.

Hur förvarar jag mitt testamente?

Om testamentet förvaras i hemmet finns risk att det kommer bort eller inte kommer fram i tid vid dödsfall. Ett testamente är bara giltigt i original. Hittas endast en kopia av testamentet är det inte säkert att det kan användas.

Det finns flera företag och aktörer som erbjuder förvaring av testamenten. Vi på Lexly samarbetar med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument. Testamentet bevakas per automatik mot Skatteverket och skickas till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare, vid dödsfall.

Oavsett om du skrivit ditt testamente hos oss på Lexly eller inte, hjälper vi dig att få testamentet förvarat på ett tryggt och säkert sätt. Skriver du ditt testamente online hos oss finns förvaring av testamente som en tilläggstjänst i kassan.

Skriv testamente

Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva testamentet online svarar du på ett antal frågor om just din situation och dina förutsättningar. Utifrån dina svar skapas sedan ett juridiskt korrekt testamente som skickas direkt till din e-post.

Har du frågor eller funderingar kring testamente och arvsregler? Vill du veta vad som gäller för just dig? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

1695 kr

På 30 min skriver du ett juridiskt korrekt testamente

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente

Här kan du enkelt skriva ett testamente online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt testamente som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar.