Arvskifte

Arvstvist

En person skriver på ett avtal

Vanliga orsaker till arvstvist

En mycket vanlig orsak till konflikt kring arv är att barn får ärva olika mycket. Andra anledningar kan vara att testamentet oklart eller att en arvtagare anser att testamentet är ogiltigt och därför väcker klander, att den avlidne var omgift och barnen inte är ense med efterlevande make/make om fördelningen av kvarlåtenskapen eller att arvslöften som getts inte finns med i testamentet.

Olika sätt att lösa en arvstvist

Om arvingar är oense om ett arv, är det allra första steget att försöka lösa det genom att alla tillsammans diskuterar sig fram till en lösning. En annan lösning är att testatorn i testamentet kan utse en testamentsexekutor – en person som förvaltar och fördelar dödsboet. Är ingen sådan utsedd, kan någon av dödsbodelägarna be tingsrätten utse en boutredningsman. Denne förvaltar dödsboet och kan även skifta arvet. Tingsrätten kan även utse en skiftesman om en dödsbodelägare ansöker om en sådan. Har dödsboet sedan tidigare en boutredningsman eller en exekutor, blir de också skiftesmän.

Här hittar du mer information om arvskifte

Sista utvägen: rättegång

Är arvingarna fortfarande inte ense, blir det en muntlig förhandling i tingsrätten inför en domare. Målet här är att få dödsbodelägarna att komma överens. Varje part får lägga fram information för att hävda dennes rätt till arv. Om tvisten inte löser sig efter förhandlingen, blir det huvudförhandling. Den dom tingsrätten kommer fram till måste följas. Domen kan dock överklagas till hovrätten.

Läs vår guide om tvistemål

Minska risken för arvstvist

Prio ett är att skriva ett klart och tydligt testamente som är juridiskt korrekt. Hos oss kan du få hjälp av en jurist eller skriva ditt testamente själv online. Se därefter till att testamentet förvaras på en säker plats. Väljer du en förvaringstjänst, minimeras även risken för att testamentet inte hittas eller att det försvinner.

Relaterade artiklar

Enskilt Testamente

Alla borde ha ett testamente - oavsett situation. Skriv själv testamentet genom Lexlys smidiga digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör det åt dig. Båda tjänsterna kan köpas till fast pris. Tryggt, säkert och juridiskt korrekt. 

Läs mer om Enskilt Testamente
Skriv online
1695 kr
Prata med jurist
0 kr

1695 kr

På 20 min skriver du själv ett juridiskt korrekt testamente

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente skrivet av jurist till fast pris 5990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte