Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Bodelningsavtal

Undvik fällorna vid separation

En ensam kvinna sitter i en soffa

Detta gäller vid bodelning mellan gifta

Alla era tillgångar ska tas upp i bodelningsavtalet. Undantaget är sådant som är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller i gåvobrev. Ni listar, var och en för sig, er egendom och drar av eventuella skulder som är kopplade till den. Det är sedan överskottet ni delar på; inte skulder och lån.

Du har i första hand rätt att få dina egna saker. Om ena maken har egendom till ett högre värde än den andra, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden. För att du ska få överta till exempel en bostad som tillhör den andra maken måste du också ta över bolånet om det finns ett sådant. Det är i så fall viktigt att du får godkännande från banken innan bodelningsavtalet skrivs på.

Innan bodelningen har ni rätt att ta undan kläder, presenter och andra personliga tillhörigheter av mindre värde. Dyrbara hobbyartiklar som till exempel en omfattande kamera- eller golfutrustning ingår däremot i bodelningen. Egendom som skaffats efter dagen då ansökan om skilsmässa inkommit till domstolen ska inte ingå i bodelningen. Tänk på att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan eftersom bodelning annars kan begäras flera år i efterhand.

Detta gäller vid bodelning mellan sambor

Det är endast samboegendom och skulder som är kopplade till den som kan tas upp i bodelningsavtalet mellan sambor. Som samboegendom räknas permanentbostad och bohag (möbler, husgeråd och elektronikprylar) som köpts för att användas gemensamt under tiden ni varit tillsammans. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas alltså inte. Inte heller fritidshus, bilar och pengar på sparkonton är samboegendom.

Som huvudregel gäller att bodelning kan göras så snart samboförhållandet upphört och upp till ett år efter det. Ett samboförhållande anses i regel upphöra först när ni flyttat isär. Många måste dock bodela innan de flyttar isär på grund av att banken i regel kräver ett bodelningsavtal för att nya bolån ska beviljas. Om ni behöver bodela innan ni flyttat isär är det viktigt att ni undertecknar och daterar bodelningsavtalet på nytt, ytterligare en gång, efter utflyttningen. Om det har gått mer än ett år sedan ni flyttade isär går det inte längre att begära bodelning.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Känslomässigt stöd vid separation

Vid en separation kan ibland konflikter uppstå vilket kan leda till ökad stress, depression och sorg. Vår samarbetspartner Doktor24 ger dig möjlighet att träffa erfarna psykologer via chatt eller video, när det passar dig. Läs mer här.

Relaterade artiklar

Bodelning - Skilsmässa

Skriv enkelt ett bodelningsavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas ett individanpassat och korrekt bodelningsavtal. Tjänsten är kvalitetssäkrad av våra jurister. Eller ta hjälp av våra jurister som gör jobbet åt dig. Första mötet är gratis. 

Läs mer om Bodelning - Skilsmässa
Skriv online
1795 kr
Prata med jurist
0 kr

1795 kr

På 20 min skriver du själv ett juridiskt korrekt bodelningsavtal.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bodelningsavtal - skilsmässa skrivet av jurist från 9490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte