Bouppteckning

Avsluta avtal, abonnemang och medlemskap vid dödsfall

En kvinna står och läser på papper som hon håller i sina händer

Post och viktiga papper

Du som är dödsbodelägare får både öppna och läsa post som är adresserad till den avlidne. Ganska snart efter dödsfallet skickar Skatteverket en förfrågan om dödsboets adress ska ändras (ett undantag är avlidna som var folkbokförda på äldreboende). Du kan även ansöka om adressändring själv hos Skatteverket: Anmäl ny adress för dödsbo. Obs! Den här adressändringen gäller enbart post från Skatteverket!
Vill du göra en adressändring för all post som kommer till dödsboets adress, gör du det hos Svensk Adressändring.

Spara alla viktiga papper! Fakturor, kontoutdrag med mera ska tas med i bouppteckningen. Du ska inte betala några räkningar, lån eller liknande - de skulderna tas upp och regleras i samband med bouppteckningen.

Avtal, abonnemang och medlemskap

Olika företag och organisationer har sina egna rutiner för hur de avsluta ett abonnemang, avtal eller medlemskap vid dödsfall. De måste därför kontaktas en och en. Det är en uppgift som kan kännas mycket tung, så be gärna om hjälp med detta.

Tänk på! En kopia av dödsfallsintyget kan komma att krävas av vissa. Nedan hittar du en checklista med de vanligaste sakerna som kan behöva avslutas.

Abonnemang och prenumerationer

 • Mobilabonnemang
 • Lotterier
 • Tidningsprenumerationer
 • Streamingtjänster (till exempel Spotify och Netflix)

Avtal

 • Hyresavtal
 • Försäkringar
 • El
 • Vatten
 • Internet
 • Sophämtning

Medlemskap

 • Organisationer
 • Klubbar
 • Föreningar

Vill du komma i kontakt med jurist?

Vi på Lexly erbjuder hjälp med både bouppteckningar och arvskiften. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal med en jurist där du får beskriva ditt ärende och får vägledning kring hur du på bästa sätt kommer vidare.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss på telefon 0771-24 00 24.