Testamente

Vad måste ett testamente innehålla?

Först och främst måste det framgå att det är ett testamente. Detta brukar göras genom att använda ord som "testamente" eller "sista vilja" som rubrik i dokumentet. På så sätt blir det tydligt vad dokumentet handlar om.

Därefter är det viktigt att testatorn, det vill säga personen som upprättar testamentet, identifierar sig. Detta görs vanligtvis genom att testatorn skriver sitt namn och personnummer i dokumentet.

En annan viktig del är att testamentet innehåller en förteckning över vilka som ska få ärva och vad de ska ärva. Det kan handla om tillgångar som pengar, fastigheter eller andra egendomar. Testatorn kan också utse en eller flera personer som ska förvalta arvet efter hen.

Det är också viktigt att testamentet innehåller en så kallad "omfattningstalan", vilket innebär att testatorn anger att han eller hon inte har för avsikt att testamentera mer än vad som är tillåtet enligt svensk lag. Detta är en viktig del för att undvika rättsliga tvister kring testamentet.

Vidare kan det finnas vissa särskilda krav beroende på situationen. Om testatorn till exempel är gift och vill testamentera bort sin del av den gemensamma bostaden behöver testamentet innehålla en särskild formulering för att det ska vara giltigt.

Slutligen är det viktigt att testamentet är undertecknat och bevittnat på rätt sätt. Detta är ett viktigt formkrav för att testamentet ska vara korrekt enligt svensk lag.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis behöver ett testamente enligt svensk lag innehålla information om att det är ett testamente, testatorns identitet, en förteckning över vilka som ska ärva och vad de ska ärva, en omfattningstalan och eventuella särskilda krav beroende på situationen.

Det är också viktigt att testamentet är undertecknat och bevittnat på rätt sätt. Genom att följa dessa riktlinjer kan du skapa ett giltigt testamente som efterlevs på ett korrekt och rättssäkert sätt.

Skriv testamente

Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva testamentet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett individanpassat och korrekt testamente som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar