Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Testamente

Formkrav som måste uppfyllas för testamente

Skriftligt och undertecknat

För det första måste testamentet vara skriftligt och undertecknat av testatorn, det vill säga personen som upprättar testamentet. Det är viktigt att testatorn själv undertecknar dokumentet som ett bevis på att det är hans eller hennes vilja som återges.

Bevittning

För det andra måste det finnas två vittnen när testamentet undertecknas. Vittnena ska vara närvarande samtidigt som testatorn och de ska bevittna undertecknandet. Vittnena behöver inte vara närvarande hela tiden under upprättandet av testamentet, men de måste vara närvarande när testatorn undertecknar det.

Datering

För det tredje måste testamentet vara daterat. Datumet är viktigt för att visa när testamentet upprättades och för att avgöra vilken version av testamentet som är den senaste om det skulle finnas flera olika versioner.

Klart och tydligt formulerat

Det är också viktigt att testamentet är klart och tydligt formulerat för att undvika missförstånd och tolkningsproblem efter testatorns död. Om det finns oklarheter eller motsägelser i testamentet kan det leda till rättsliga tvister och fördröjningar när arvet ska fördelas. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis måste ett testamente enligt svensk lag vara skriftligt, undertecknat av testatorn, bevittnat av två vittnen, daterat och klart och tydligt formulerat. Genom att följa dessa formkrav kan du säkerställa att dina önskemål efterlevs på ett korrekt och rättssäkert sätt.

Skriv testamente

Hos oss skriver du enkelt ditt testamente online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva testamentet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett individanpassat testamente som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Enskilt Testamente

Alla borde ha ett testamente - oavsett situation. Skriv själv testamentet genom Lexlys smidiga digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör det åt dig. Båda tjänsterna kan köpas till fast pris. Tryggt, säkert och juridiskt korrekt. 

Läs mer om Enskilt Testamente
Skriv online
1695 kr
Prata med jurist
0 kr

1695 kr

På 20 min skriver du själv ett juridiskt korrekt testamente

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente skrivet av jurist till fast pris 5990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte