Just nu! Säker förvaring av dina viktiga dokument och avtal för endast 1 495 kr t.o.m. 15/7. Använd kod: lexlyforvaring i kassan.

Framtidsfullmakt

En fullmakt behövs när du vill ge någon rätten att göra något i ditt namn. Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, om du inte längre själv har möjlighet. Lexlys framtidsfullmakt har betyg 4,7/5 hos Trustpilot.

 • Heltäckande till skillnad från många andra; möjlighet att reglera både ekonomiska ärenden (ex bankärenden) och personliga ärenden.
 • Enkelt. På bara 15 minuter kan du skriva en juridiskt korrekt framtidsfullmakt online. Besvara ett antal frågor, och utifrån dina svar skapas ett individanpassat avtal. Enkelt, tryggt och juridiskt korrekt. 
 • Bankernas val. De flesta storbankerna samarbetar med Lexly och erbjuder sina kunder att skriva en framtidsfullmakt hos oss. Det kallar vi bank approved.

Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
Boka här

1195 kr

På 15 min skriver du en juridiskt korrekt framtidsfullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Framtidsfullmakt skriven av jurist till fast pris 4490 kr

Gratis första samtal med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Vi värnar om din säkerhet och trygghet

 • Skriv din framtidsfullmakt i vårt digitala verktyg eller med hjälp av våra jurister. Gratismallar kan kännas lockande men kan medföra en stor och onödig risk. I synnerhet då fullmakten ska användas dagen då du inte kan fatta dina egna beslut och inte heller kan förklara hur du tänkte. Det är en klok investering att lägga en liten peng på att få det gjort ordentligt. 

 • Testa vårt digitala verktyg utan kostnad. Guidas tydligt och skriv en individanpassad framtidsfullmakt. Du betalar först i sista steget när dokumentet skapas.

 • Som en extra trygghet erbjuder vi dessutom Trygghetskollen när du skriver fullmakten själv i vårt verktyg. Ett kostnadsfritt samtal med oss där vi går igenom att avsikten med framtidsfullmakten blev som du tänkt dig. 

Om du istället önskar juridisk rådgivning från en av våra jurister som också skriver framtidsfullmakten åt dig kan du få handlingarna skickade med rekommenderat brev (ID-kontroll som värnar om din säkerhet). Första inledande samtalet är kostnadsfritt. 

Varför framtidsfullmakt?

En fullmakt behövs när du vill ge någon rätten att göra något i ditt namn. Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, om du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse medicinsk vård.

Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man. Gode män och förvaltare måste redovisa till överförmyndarnämnden en gång per år och överförmyndarnämndens samtycke krävs vid en del åtgärder, exempelvis vid försäljning eller köp av en fastighet eller bostadsrätt. 

Med en framtidsfullmakt låter du istället den som du ger fullmakten till själv fatta de beslut som han eller hon anser vara bäst för dig.

Ibland kan en god man ändå behövas. Till exempel om det finns motstridiga intressen som gör att fullmaktshavaren blir jävig. För att undvika detta kan det vara bra att skriva in en extra fullmaktshavare i framtidsfullmakten, som kan träda in om en sådan situation uppstår. 

Läs mer om framtidsfullmakt i vår stora guide 

 

Hjälper du en förälder eller närstående?

Fullmaktsgivaren kommer att besvara några frågor, samma frågor som en jurist skulle ställa under ett möte. Utifrån dessa svar genereras en skräddarsydd framtidsfullmakt som kan laddas ner direkt och även sparas på Mina sidor.

Så här fungerar det

 • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi en individanpassad framtidsfullmakt
 • Testa gratis - du betalar först i sista steget med kort eller faktura (14 dgr)
 • Ladda ned din färdiga framtidsfullmakt direkt eller hämta på Mina sidor
 • Extra service - Boka en gratis trygghetskoll för att säkerställa att framtidsfullmakten avser just det du tänkt dig
 • 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt om du behöver göra en justering i din framtidsfullmakt
 • Nöjd kund-garanti på våra digitala tjänster. Pengarna tillbaka om du inte är nöjd!

Vanliga frågor

När börjar framtidsfullmakten att gälla?

Det är fullmaktshavaren som avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft och det är vid den tidpunkt då personen som utfärdat fullmakten blir oförmögen att hantera sina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd.

Du som fullmaktsgivare kan själv bestämma vad framtidsfullmakten ska gälla. Exempelvis att betala räkningar, hyra, eller hantering av bankärenden. Framtidsfullmakten får dock enligt lag inte avse medicinsk vård.

Vad krävs för att framtidsfullmakten ska vara giltig?

För att framtidsfullmakten ska vara giltig behöver den uppfylla vissa så kallade formkrav. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och underskriven av två vittnen vid samma tillfälle. Av framtidsfullmakten ska det även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla.

Kan man skriva framtidsfullmakten med en gratis mall?

Det finns egentligen inga juridiska hinder för att använda en mall och det krävs inte heller att en jurist skrivit framtidsfullmakten för att den ska vara giltig. Men för att avgöra om mallen är korrekt och passar just dig krävs juridiska kunskaper. Även om det känns enkelt finns alltså en risk för att framtidsfullmakten blir fel om du använder en standardiserad mall. När fullmakten ska användas kan du troligen inte heller förklara vad du menade när du skrev den, det kan vara bra att ha i åtanke. 

Därför är vår digitala tjänst ett prisvärt och tryggt alternativ. Du blir guidad genom hela processen och kan känna dig säker på att framtidsfullmakten är korrekt, giltig och anpassad efter just din situation, dagen då du behöver den. 

Läs mer om att skriva framtidsfullmakt med gratis mall

Kan en dement person skriva framtidsfullmakt?

Att en person lider av demens är inte något som per automatik gör det omöjligt att skriva en framtidsfullmakt. Avgörande är personens mentala tillstånd och om han eller hon är tillräckligt ”klar i tanken” för att förstå innebörden av den. Det kan vara bra att söka rådgivning från en jurist samt involvera en läkare för att säkerställa att personen har den kognitiva förmågan att förstå vad han eller hon gör.

Om en person har en demenssjukdom som gått så långt att han eller hon inte längre förstår vad en framtidsfullmakt är eller vad det innebär att skriva en sådan - då går det inte att skriva en giltig framtidsfullmakt.

Det bästa är därför att skriva en framtidsfullmakt i god tid, när man fortfarande är fullt frisk och vid sina sinnens fulla bruk. 

Måste en framtidsfullmakt registreras?

När en framtidsfullmakt är undertecknad och uppfyller alla formkrav, blir den automatiskt giltig. Det finns ingen möjlighet att registrera en framtidsfullmakt hos Skatteverket eller någon annan myndighet. 

Det är dock viktigt att förvara framtidsfullmakten på ett säkert ställe. Tänk bara på att den framtida fullmaktshavaren måste ha möjlighet att komma åt fullmakten den dagen den behövs.

Kan vi skriva en framtidsfullmakt tillsammans?

Eftersom framtidsfullmakten är en personlig behörighetshandling och det bara får finnas en fullmaktsgivare per fullmakt, så behöver ni skriva en varsin originalfullmakt var.

Online kan ni sitta tillsammans och skriva två likadana efter varandra till förmånligt gör-det-sjäv pris á 1 195 kr/st. Ni får juridiskt korrekta handlingar.

Ni kan också boka in ett gemensamt möte med en av våra jurister och få hjälp tillsammans. Juristen skriver då två individuella handlingar samtidigt.

Om ni är gifta och vill ha varandra som fullmaktshavare erbjuder vi ett paketpris om 6 990 kr för två originalhandlingar istället för att betala 7 980 kr (Dvs 3 990 kr per fullmakt).

Vilka formkrav behöver uppfyllas för att framtidsfullmakten ska vara giltig?

En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som måste uppfylla vissa så kallade formkrav för att vara giltig.

Du som skriver framtidsfullmakten måste vara 18 år och ”vid dina sinnens fulla bruk”, du får alltså inte vara beslutsoförmögen när du upprättar fullmakten.

När fullmakten är skriven ska den undertecknas av dig och av två vittnen som kan intyga att du skrivit fullmakten av fri vilja och att du är vid ”fullt förstånd”.

Vittnena ska vara över 15 år och opartiska, vilket betyder att du som skriver fullmakten inte får vara släkt med vittnena. Detta gäller även svåger, svägerska, svärföräldrar, svärson, svärdotter, bonusbarn och bonusföräldrar.

Den signerade framtidsfullmakten behöver även kunna uppvisas i original, men den ska inte registreras någonstans.

Läs mer om formkraven för framtidsfullmakter här

Kan man behöva en god man även om man har en framtidsfullmakt?

Ja, ibland kan en god man ändå behövas. Till exempel när den som ger fullmakten (fullmaktsgivaren) och den som får fullmakten (fullmaktshavaren) äger en fastighet tillsammans. Då kan det finnas motstridiga intressen som gör att fullmaktshavaren blir jävig.

Det gäller också om fullmaktshavarens make/sambo eller barn äger fastigheten ihop med fullmaktsgivaren. Om fullmaktsgivaren har utsett flera personer som fullmaktshavare kan den fullmaktshavare som inte är jävig sköta bostadsaffären och ingen god man behövs.

Om det bara finns en fullmaktshavare, behöver han eller hon ansöka om en tillfällig god man hos överförmyndarnämnden för att företräda fullmaktsgivaren vid den specifika affären som också behöver godkännas av överförmyndarnämnden. När det är klart gäller framtidsfullmakten som vanligt igen.

500 000 användare har redan fått hjälp

Framtidsfullmakt

Ett dokument alla borde ha. Du vet aldrig när du kan komma att behöva en framtidsfullmakt. Dagen den behövs är det tacksamt att den finns. Hos Lexly kan du själv skriva en framtidsfullmakt med vårt digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör jobbet åt dig. Alltid till fast pris. Enkelt, tryggt och juridiskt korrekt.

Skriv online
1195 kr
Prata med jurist
Boka här

1195 kr

På 15 min skriver du en juridiskt korrekt framtidsfullmakt

Skriv online
Du betalar i sista steget

Framtidsfullmakt skriven av jurist till fast pris 4490 kr

Gratis första samtal med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte