Efter arvskiftet: Vad mer måste göras? - Lexly.se

Efter arvskiftet: Vad mer måste göras?

När bouppteckningen är registrerad och arvet ska fördelas behövs en arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal som klargör vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. Banken kräver ofta ett arvskifte för att ni ska kunna avsluta den avlidnes konton.

Lösa ut eller flytta bolån

Bolån knutna till en fastighet eller lägenhet skrivs inte av när ägaren avlider. Lånet kan antingen lösas ut eller flyttas till en ny person. Finns det skulder för en fastighet ska banken som lånat ut pengarna kontaktas. Lånet kan lösas ut med pengar från dödsboet eller övertas av någon annan (övertagande av lån måste godkännas av banken).

Överta en hyresrätt

Hade den avlidne en hyresrätt tillsammans med någon måste hyreskontraktet ändras om den efterlevande vill bo kvar. I detta fall kontaktas hyresvärden för att få rätt namn på kontraktet och hyresavierna.

Har du fler frågor om arvskifte? Besök vår guide!

Anmäla ny ägare av fastighet

När någon ärver en fastighet ska en anmälan om ny ägare göras till Lantmäteriet. Det görs genom att ansöka om ny lagfart hos Lantmäteriet. En hos Skatteverket registrerad bouppteckning och avtal om arvskifte ska bifogas ansökan.

Läs mer och ansök om lagfart på Lantmäteriets hemsida

Anmäla ny ägare till bil, båt eller andra fordon

Finns det ett fordon i dödsboet som ska ärvas ska ägarbytet anmälas hos Transportstyrelsen. Anmälan behöver undertecknas av antingen en dödsbodelägare, en boutredningsman eller en annan representant från dödsboet. 

Läs mer och anmäl ägarbyte på Transportstyrelsens hemsida

Skriva arvskifteshandling

Hos oss kan ni enkelt och tryggt upprätta en arvskifteshandling via telefon eller videomöte. 

Relaterade artiklar