Därför behöver du en framtidsfullmakt - Lexly.se

Därför behöver du som företagare en framtidsfullmakt

Som företagare är du nyckelpersonen i din verksamhet. Vad händer med företaget om något händer dig? Med ett övergripande ansvar för bland annat ekonomi, personal, kundrelationer och strategiska beslut kan detta vara en källa till oro. Att skriva en framtidsfullmakt är ett bra sätt att framtidssäkra ditt företag!

Vad är en framtidsfullmakt?

Den 1 juli 2017 antogs lagen om framtidsfullmakter, vilket gjorde det möjligt att skriva en fullmakt avsedd att börja gälla om du i framtiden inte längre har möjlighet att sköta dina angelägenheter. Det har sedan tidigare funnits möjlighet att skriva fullmakt, men denna lag gjorde det möjligt att skriva en fullmakt som börjar gälla vid en icke angiven tidpunkt. Denna infaller när något som i lagen definieras sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inträffar, och att fullmaktsgivaren i och med detta inte är kapabel att själv sköta sina angelägenheter.

Vem ska driva företaget om du blir sjuk eller dement?

Omfattning

Vad som får ingå i en framtidsfullmakt är strikt reglerat. Enligt lagen kan både ekonomiska och personliga angelägenheter regleras i fullmakten. De sistnämnda får dock inte vara av utpräglad personlig karaktär. I lagen nämns till exempel ”åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador” (2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Kontrollfunktioner

Det åligger fullmaktsinnehavaren (ombudet) att avgöra om fullmaktsgivaren inte längre är i stånd att själv sköta sina åtaganden. Om ombudet inte kan det, finns möjligheten att pröva det i domstol. Detta kan även fullmaktsgivaren själv reglera via fullmakten, genom att i den skriva att det är just en domstol som ska avgöra att framtidsfullmakten ska börja gälla. Fullmaktsgivaren kan även utse en granskare i fullmakten, samt villkora att fullmaktsinnehavaren ska rapportera till denne.

Läs mer om framtidsfullmakt i vår guide

Upphörande

Framtidsfullmakten upphör automatiskt att gälla när fullmaktsgivaren åter har möjlighet att själv sköta sina åtaganden. Andra orsaker till upphörandet kan vara att granskaren begär det. Om huvudmannen avlider, fortsätter dock fullmakten att gälla. Detta kan regleras genom att fullmaktsgivaren anger att fullmakten ska sluta gälla vid dennes död.

Formella krav

Två krav som måste uppfyllas för att någon ska kunna skriva en framtidsfullmakt: att denne är myndig och har kapacitet att sköta sina egna angelägenheter. Utöver detta finns vissa krav på själva utformandet av framtidsfullmakten. Det ska tydligt framgå att det är just en framtidsfullmakt, vem fullmaktsinnehavaren är (en eller flera), vad fullmakten omfattar samt eventuella andra villkor. Fullmakten ska dessutom bevittnas av två personer.

Din egen situation

Som egen företagare ger en framtidsfullmakt dig full kontroll över att företaget drivs enligt dina önskemål av en eller flera personer som du litar på och vet agerar för ditt företags bästa. En viktig trygghet för dig om du till exempel blir allvarligt sjuk, och fullmakten underlättar även för anhöriga och kompanjoner.

Skriv framtidsfullmakt

Hos oss skriver du enkelt en framtidsfullmakt online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon.

Om du väljer att skriva fullmakten online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan en skräddarsydd framtidsfullmakt som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

 

Relaterade artiklar