Företagsöverlåtelseavtal

3 fällor att undvika vid en företagsöverlåtelse

Personer som antecknar och samtalar under ett möte

1. Köp inte företagets fel och brister

Vid en företagsöverlåtelse kan det uppstå överraskningar och oklarheter. Som köpare kan du bli ansvarig för felaktigheter som kan följa med sedan företagets tidigare verksamhet. Det är viktigt att säljaren har lämnat garantier gällande detta. Ett företagsöverlåtelseavtal ger både säljare och köpare trygghet. I avtalet kan viktiga punkter som köpesumma, tillträde samt rätten att behålla företagsnamnet regleras för att säkerställa att båda parter är överens om innehållet i affären.

2. Ha koll på gamla avtal

Om inte annat avtalats följer företagets samtliga tillgångar, skulder och tidigare avtal med i företagsöverlåtelsen, likaså tar den nya ägaren över anställningsavtal som kommer fortsätta gälla som tidigare. Som köpare tar du alltså över företagets rättigheter och skyldigheter. En avtalsgranskning ger dig en kvalificerad bedömning av avtalen och minskar risken för att det ska finnas oklarheter i dem.

3. Att köpa tillgångarna

Istället för att köpa hela bolaget kan man köpa tillgångar i bolaget vilket kallas inkråm. Inkråmet kan till exempel vara lager, inventarier eller varumärke. Vid en inkråmsöverlåtelse är det viktigt att specificera vad det är för tillgångar som ingår, till exempel i en inventarieförteckning.

Samtliga tillgångar som ingår i överlåtelsen bör kontrolleras och fastställas och kontrakt med kunder och leverantörer kan behöva skrivas om. Det är även viktigt att ha någon slags konkurrensklausul som kan reglera om och hur säljaren får bedriva konkurrerande verksamhet med köparen. Ett inkråmsöverlåtelseavtal gör det tydligt vad som ingår i köpet och vilka garantier som säljaren lämnar.

Skriv avtal

Hos oss kan du enkelt skriva avtal utformade specifikt för ditt företag. Du skriver enkelt avtalet med en av våra jurister via telefon eller videomöte. Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att ringa oss på telefon 0771 24 00 24.

Relaterade artiklar

Företagsöverlåtelse

Du som köpare kan bli ansvarig för alla fel och brister som kan finnas på grund av företagets tidigare verksamhet.

Det är därför av stor vikt att säljaren har lämnat garantier och vad som ska ske om dessa brister.

Läs mer om Företagsöverlåtelse
Företagsöverlåtelse med hjälp av jurist till fast pris

9990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte