Aktieägaravtal

Driva företag med andra – så här maximerar ni förutsättningarna att lyckas

Personer som har ett möte på sin arbetsplats

7 viktiga punkter i ett aktieägaravtal

Genom att skriva ett aktieägaravtal kommer ni som delägare överens om hur ni vill sköta ert bolag och ni säkerställer att alla har samma vision och syn på hur företaget ska utvecklas. Ett aktieägaravtal kan innehålla känsligare och fler typer av bestämmelser än en bolagsordning eftersom bolagsordningen registreras och blir offentlig för allmänheten medan aktieägaravtalet är internt och gäller mellan delägarna.

1. Mål och syfte

Vad är företagets mål och vilka syften har ni? Ska ni bli börsnoterade eller ska ni kunna försörja er på verksamheten? Hur ska vinst i bolaget användas?

2. Ansvar och ersättning

Vem ska göra vad? Ska lön betalas ut? Ska delägarna arbeta heltid, deltid eller inte alls?

Det är även viktigt att ta ställning till vem som till exempel får nominera styrelsemedlemmar och hur stor andel av bolaget som någon måste äga för att få nominera en styrelseledamot. Ni kan även bestämma om en nominerad styrelseledamot får vara VD.

3. Meningsskiljaktigheter

Vad händer om ni har olika åsikter och hamnar i en tvist? Hur och var ska den då lösas? Ska ägare ha veto i vissa frågor eller måste allt lösas med fullständig enighet? Ska en delägare kunna begära inlösen av sina aktier vid en längre tids konflikt?

4. Konkurrens och insyn

Ska ni kunna ha sidouppdrag utan godkännande från övriga delägare? Får ni ta med kunder eller anställda om ni slutar? I aktieägaravtalet kan ni avtala om förbud mot bedrivande av konkurrerande verksamhet. Ni kan även reglera vilka som ska ha rätt till full insyn i bolagets verksamhet.

5. Överlåtelse av aktier

Får ni sälja era aktier till vem ni vill och till vilket pris som helst? Ska övriga delägare ha förköpsrätt, och ska det finnas skyldighet att hembjuda aktier?

Förköpsrätt innebär att den som vill sälja en eller flera av sina aktier först måste erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna innan de säljs. Hembud gäller efter att aktien övergått till någon annan och innebär att den som förvärvat en aktie måste erbjuda befintliga aktieägare att köpa tillbaka aktien.

Ni kan även bestämma om samtycke ska krävas vid överlåtelse av aktier. Om ni väljer att ha samtyckeskrav vid överlåtelse innebär det att styrelsens samtycke kommer att krävas om någon av er vill överlåta en aktie – både för det fall ni överlåter till någon utomstående person eller till en befintlig aktieägare.

6. Vad som händer om någon av delägarna bryter mot avtalet?

Ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp? Och i så fall hur mycket?

Ni kan själva bestämma vad som ska hända om en delägare bryter mot aktieägaravtalet. Vanligen ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett vite.

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

7. Enskild egendom i äktenskapsförord

Om en av delägarna skiljer sig, utan ett äktenskapsförord, kan hälften av hans eller hennes andel i bolaget komma att gå till maken (vid en bodelning). Det finns då en risk för att maken blir delägare i bolaget, vilket de övriga delägarna troligen inte önskar. För att undvika detta kan ni i aktieägaravtalet bestämma att delägarna har skyldighet att göra ägarandelar i bolaget till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Det betyder att delägaren får behålla andelen om han eller hon skulle skilja sig.

Skriv ett korrekt aktieägaravtal online eller med jurist

Med ett korrekt aktieägaravtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Läs mer om Aktieägaravtal
Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
0 kr

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte