Aktieägaravtal

Vikten av att skriva aktieägaravtal

En skrattande man på ett möte

Ansvar och ersättning

Vem ska göra vad? Ska lön betalas ut? Ska delägarna arbeta heltid, deltid eller inte alls?

Hur styrelsen ska utses

Vem får till exempel nominera styrelsemedlemmar? Får en nominerad styrelseledamot även vara VD?

Vad som ska gälla vid meningsskiljaktigheter

Om ni hamnar i en tvist - hur och var ska den då lösas? Ska ägare ha veto i vissa frågor eller måste allt lösas med fullständig enighet? Vid en längre tids konflikt ska en delägare kunna begära inlösen av sina aktier?

Konkurrens

Får ni ha sidouppdrag utan godkännande från övriga delägare? Får ni ta med kunder eller anställda om ni slutar?

Hur bolaget ska värderas

Vem ska värdera bolaget? Och vilken värderingsmetod ska tillämpas?

Överlåtelse av aktier

Får ni sälja era aktier till vem ni vill och till vilket pris som helst? Ska övriga delägare ha förtur? Ska samtycke krävas vid överlåtelse av aktier?

Vad som händer om någon av delägarna bryter mot aktieägaravtalet

Ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp? Och i så fall hur mycket?

Drag along och tag along

För att uppnå ett extra skydd för både majoriteten och minoriteten vid försäljning kan man avtala om så kallade drag-along och tag-along klausuler.

Skyldighet att göra ägarandelar i bolaget till enskild egendom

I aktieägaravtalet har ni möjlighet att bestämma att alla delägare måste göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Det betyder att delägaren får behålla andelen om han eller hon skulle skilja sig. Om en av delägarna skiljer sig, utan ett äktenskapsförord, kan hälften av hans eller hennes andel i bolaget komma att gå till maken (vid en bodelning). Maken blir då delägare i bolaget, vilket de övriga delägarna troligen inte alls önskar.

Läs mer om aktieägaravtal i vår stora guide

Skriv ett korrekt aktieägaravtal online eller med jurist

Med ett korrekt aktieägaravtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Läs mer om Aktieägaravtal
Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
0 kr

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte