Aktieägaravtal

Därför är ett aktieägaravtal viktigt

Personer som skakar hand

Situationer ni inte räknat med

I ett aktieägaravtal bestämmer delägarna alltifrån hur bolagets vinst ska fördelas mellan delägarna till hur en delägare har rätt att sälja sina andelar. Ofta skriver man in att en delägare inte får bedriva konkurrerande verksamhet med bolaget.

Det är dessvärre vanligt att situationer uppstår som aktieägarna inte räknat med. Många vet till exempel inte att om en av delägarna skiljer sig utan att ha ett äktenskapsförord, kan hälften av hans eller hennes andel i bolaget komma att gå till maken (vid en bodelning). Maken blir då delägare i bolaget, vilket de övriga delägarna kanske inte alls önskar.

I aktieägaravtalet har ni möjlighet att bestämma att alla delägare måste göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Det betyder att delägaren får behålla andelen om han eller hon skulle skilja sig.

Genom att skriva aktieägaravtal har man stor stor möjlighet att påverka hur bolaget ska fungera praktiskt. Bra att veta är att aktieägaravtalet endast gäller de personer som är delägare och som skriver avtalet – inte aktiebolaget i sig.

Skillnaden mellan aktieägaravtal och bolagsordning

Bolagsordningen fungerar som en ram för bolagets verksamhet och innehåller bestämmelser för bolaget som sådant. Bolagsordningen är ett offentligt dokument som registreras hos bolagsverket och gäller för hela bolaget och alla aktieägare.

Aktieägaravtalet är däremot inte offentligt, utan ett avtal mellan delägarna i bolaget. I aktieägaravtalet kan man därför skriva in lite mer känslig eller intern information som aktieägarna vill hålla hemlig.

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

Om aktieägare bryter mot avtalet

Delägarna kan själva bestämma vad som ska hända om någon bryter mot aktieägaravtalet. Vanligen ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett så kallat vite. Alternativet är att man får betala det belopp som skadan man orsakat faktiskt har kostat. Att ha en bestämmelse om vite är ofta att föredra framför ett skadestånd som inte är förutbestämt eftersom det kan vara svårt att visa hur stora kostnader skadan orsakat.

Skriv ett korrekt aktieägaravtal online eller med jurist

Med ett korrekt aktieägaravtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Läs mer om Aktieägaravtal
Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
0 kr

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte