Aktieägaravtal

Bolagsordning – en ram för bolagets verksamhet

Arbetsgrupp som har ett möte

Bolagsordning – ett ramverk för verksamheten

När du registrerar ditt aktiebolag hos Bolagsverket ska även företagets bolagsordning skickas in. Alla aktiebolag har en bolagsordning. Bolagsordningen fungerar som en ram för bolagets verksamhet och innehåller bestämmelser för bolaget. Det som står i bolagsordningen om exempelvis hembud binder också utomstående som inte äger aktier i bolaget. Bolagsordningen registreras och blir offentlig för allmänheten.

Uppdaterad bolagsordning

Enligt lag måste bolagsordningen vara uppdaterad och ändringar måste anmälas till Bolagsverket. Detta eftersom bolagsordningen är offentlig och fungerar som bolagets regelverk både internt och externt. Bolaget får alltså inte fatta beslut som strider mot bolagsordningen. En utomstående person ska nämligen kunna få en bild över bolaget genom att ta del av bolagsordningen.

Innehåll i bolagsordningen

Bolagsordningen ska bland annat innehålla företagets namn, styrelsen säte,där även bolagsstämman ska hållas, samt vilken verksamhet företaget har. Information om antalet aktier, det registrerade aktiekapitalet eller de lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet ska finnas med. Även antalet styrelseledamöter, revisorer, hur kallelsen till bolagsstämman ska ske och räkenskapsåret.

Konsekvenser om rätt saker inte anmäls

Beslut som fattas av bolagsstämman eller bolagets styrelse men som inte ändras i bolagsordningen och inte anmäls till Bolagsverket kan få stora ekonomiska och personliga konsekvenser för både bolaget och den som fattat beslutet. Detta gäller även när beslutet inte anmälts i rätt tid, på rätt sätt eller till rätt myndighet.

Läs vår stora guide om aktieägaravtal

Skriv ett korrekt aktieägaravtal online eller med jurist

Med ett korrekt avtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Läs mer om Aktieägaravtal
Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
0 kr

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte