Aktieägaravtal

7 situationer som kan uppstå när man driver företag ihop

Tre personer som sitter i ett möte

1. Företagets affärsidé?

Vad är syftet med verksamheten? Har ni en gemensam vision? Har ni diskuterat vad ni förväntar er, vilka strategier ni ska ha, vad ni vill uppnå på lång sikt, hur vinster i bolaget ska användas och vad som händer om ni gör förlust? 

Att fundera över er affärsidé och planera för verksamhetens mål och syfte gör att ni förbättrar förutsättningarna för att lyckas nå målen. Ni får bättre översikt, både ekonomiskt och marknadsmässigt. 

2. Vem ska göra vad?

Hur ska företaget vara organiserat? Ska ni som delägarna arbeta i bolaget och hur ska ersättningen se ut? Vem blir ansvarig för vad? Vilken kompetens finns och vilken kompetens kommer ni behöva? 

Det är viktigt att bestämma vem som får nominera styrelsemedlemmar och hur stor andel av bolaget som någon måste äga för att få nominera en styrelseledamot. Ni måste diskutera när och hur ni ska ta ut lön och om delägarna ska arbeta heltid, deltid eller inte alls. 

3. Ska delägaren kunna dra sig ur bolaget?

Vad händer om ni hamnar i en konflikt? Ska ägare ha veto i vissa frågor eller måste allt lösas genom konsensus? Ska delägare ha möjlighet att begära inlösen eller kunna sälja sina aktier om konflikten inte går att lösa?

I detta fall är det bra om ni har kommit överens om hembud- eller förköpsklausuler så att ni har kontroll över vad som kan hända om en delägare vill sälja. 

4. Kan en delägare jobba i konkurrerande verksamhet?

Ska ni kunna ha andra uppdrag och jobb utan att det godkänns av styrelsen eller andra delägare? Får ni ta med kunder eller anställda om ni slutar, vilka bestämmelser finns gällande sekretess och vilka ska ha full insyn i verksamheten? 

Känslig information kan skada ditt företag ur konkurrenssynpunkt om den kommer i orätta händer och det är viktigt att se till att ingen tar med sig företagshemligheter om de slutar i bolaget. 

5. Får delägaren sälja sina aktier till vem som helst?

Hembuds-, förköps- och samtyckesklausuler är bolagets möjlighet att ha kontroll över hur aktier får överlåtas.  

Förköpsrätt innebär att aktierna först måste erbjudas de andra aktieägarna innan försäljning. Hembud innebär att när aktier överlåtits till någon annan måste personen som förvärvat aktierna erbjuda befintliga aktieägare möjlighet att köpa tillbaka.

Samtyckesklausulen innebär att styrelsen måste godkänna en överlåtelse av aktier – både om ni överlåter till någon utomstående person eller till en befintlig aktieägare.

6. Vad händer om en delägare går bort?

Vem vill du ska driva bolaget vidare? Vet du vem som ärver dig?

Om delägaren har särkullbarn är det viktigt veta att de har rätt att få ut sitt arv direkt. Är delägaren sambo så innebär det att partnern inte ärver enligt lag, utan bara om testamente finns. Är partnern gift utan att ha särkullbarn ärver makan eller maken. I detta fall kan det vara bra att det finns försäkringar som täcker så att delägarna kan lösa in aktierna.

För att delägarna ska ha en rätt att lösa ut arvtagaren krävs det att det finns en hembudsklausul i bolagsordning eller aktieägaravtal.

7. Vad händer om en delägare skiljer sig? 

Är du gift? Vet du vad som händer med bolaget om du skulle skilja dig?

Har du som delägare inte äktenskapsförord kan hälften av värdet av din andel i bolaget gå till maken eller makan vid en skilsmässa. Risken finns att maken/makan blir delägare i bolaget, vilket du och de övriga delägarna kanske inte önskar.

För att få bättre kontroll över andelarna i bolaget kan ni komma överens i ett aktieägaravtal att delägarna har skyldighet att göra ägarandelar i bolaget till enskild egendom genom äktenskapsförord.

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

Skriv ett korrekt aktieägaravtal online eller med jurist

Med ett korrekt aktieägaravtal säkerställer ni att gällande lagar och regler följs, vilket annars kan orsaka kostsamma tvister. Hos oss kan ni enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Relaterade artiklar

Aktieägaravtal

Här kan du enkelt skriva ett aktieägaravtal online till fast pris. Du svarar på olika frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt aktieägaravtal som är skräddarsytt efter just ditt företags situation och era förutsättningar.

Läs mer om Aktieägaravtal
Skriv online
2995 kr
Prata med jurist
0 kr

2995 kr

På 45 min skriver du ett juridiskt korrekt aktieägaravtal. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Aktieägaravtal skrivet av jurist 10990 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte