Framtidsfullmakt för företag online

Vem ska driva bolaget om du blir sjuk eller dement?

Vad händer om ägaren till bolaget blir allvarligt sjuk eller dement och inte kan fortsätta sköta bolaget? Ägaren kan många gånger vara den enda som kan fatta större beslut för företaget och som har det övergripande ansvaret över verksamheten. Som ägare kan du lösa situationen genom att själv skriva en framtidsfullmakt och utse den du vill ska driva bolaget och ta större beslut om du inte är kapabel att göra det.

Framtidsfullmakt - inte bara för privatpersoner

Det är vanligt att privatpersoner skriver en framtidsfullmakt. Många tycker att det är en trygghet att själv kunna bestämma vem som ska sköta viktiga ärenden om man blir dement, psykiskt sjuk eller på annat sätt inte längre klarar att sköta allt från räkningar och deklaration till bostadsförsäljning.

Men en framtidsfullmakt kan även beröra ett företag som du äger och driver som enskild firma. Den gäller dock inte för ägarandel i aktiebolag där bolagsordningen reglerar hur besluten ska fattas. 

Du väljer själv ombud

Du bestämmer alltså själv vem som ska vara ditt ombud, vilket är något som skiljer sig från hur det fungerade innan 2017 när lagen kom till. Innan dess var de anhöriga tvungna att gå igenom en lång process för att ordna en god man eller förvaltare, och du själv hade inget att säga till om i denna process.

I och med framtidsfullmakten har du full kontroll att bestämma vem du vill utse och underlätta för både anhöriga och kompanjoner. Framtidsfullmaken börjar gälla när du själv inte längre kan sköta de ärenden som avses. Om du blir frisk så upphör fullmakten att gälla, och du kan även dra tillbaka den om du fortfarande är vid dina sinnens fulla bruk. Fullmakten fortsätter dock att gälla även om du dör om du inte angett något annat.

Flera personer kan sköta olika delar

Kraven för att få skriva en framtidsfullmakt är att du är över 18 år och fullt kapabel att i dagsläget ta hand om dina angelägenheter. Du har möjlighet att utse en enskild person som sköter allting, flera personer som har samma behörighet eller flera personer som har olika behörigheter. Du kan välja en person som sköter det ekonomiska och en annan som har hand om personliga saker.

Med framtidsfullmakten kan du se till att företaget drivs enligt dina önskemål av en person du litar på och som verkar för bolagets bästa.

Har du fler frågor om framtidsfullmakt? I vår guide hittar du svar.

Upprätta en framtidsfullmakt

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva en juridiskt korrekt framtidsfullmakt online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar