Personuppgiftsbiträdesavtal

Om ni har lagt ut redovisning, lönehantering eller marknadsföring på andra företag som i dessa fall behandlar personuppgifter för er räkning, behöver ni upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal.