Erbjudande! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr. Ange rabattkod Lexlyförvaring i kassan. Gäller till och med 31/1 2022.

Allt om underhållsbidrag

Om ett barn bor varaktigt hos ena föräldern efter en separation, ska den förälder som barnet inte bor hos bidra till barnets försörjning genom att betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Här hittar du svar på många olika frågor om underhållsbidrag.

Vad är underhållsbidrag?

När ett barn bor varaktigt hos den ena föräldern, ska den andra föräldern bidra till barnets omkostnader.

 

Är underhållsbidraget inkomstbaserat?

Ja, det räknas ut med hänsyn till din inkomst samt hur många barn du betalar underhållsbidrag för.

 

Är underhållsbidrag skattepliktigt?

Nej, mottagaren behöver inte betala någon skatt.

 

Vad är underhållsbidraget till för?

Underhållsbidraget ska täcka omkostnader för barnet – mat, boende och fritidsintressen.

 

Vem får underhållsbidraget?

Om barnet bor varaktigt hos den ena föräldern, är det denna som är mottagare av underhållsbidraget. När barnet fyllt 18 år och blivit myndigt, utbetalas det direkt till barnet.

 

Hur räknar man ut underhållsbidraget?

Barnets kostnader är utgångspunkten, och dessa ska delas av föräldrarna utifrån deras respektive ekonomiska situation. Den förälder som har ett bättre ekonomiskt utgångsläge (d.v.s. har ett högre överskott=inkomster minus kostnader) ska betala mest.

Skriv underhållsbidragsavtal online

 

 

Jag har inte råd att betala underhållsbidrag – vad ska jag göra?

Då kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Betalar du inget alls, betalar Försäkringskassan hela stödet. Om du kan betala en del, så fyller Försäkringskassan upp till det belopp underhållsbidraget ska vara. I dessa två fall blir du återbetalningsskyldig till Försäkringskassan.

 

Räknas underhållsbidrag som inkomst?

Nej, underhållsbidrag är ingen inkomst. Därför beskattas det heller inte.

 

Vad är det för skillnad mellan underhållsstöd och underhållsbidrag?

Underhållsstöd kan betalas ut av Försäkringskassan om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte betalar eller inte har råd att göra det.

 

Hur högt är underhållsstödet från Försäkringskassan?

Det varierar med barnets ålder. För år 2021 är beloppen

0-11 år: 1 573 kr/månad

11-15 år: 1 752 kr/månad

15-18 år: 2 073 kr/månad

Om barnet är över 18 år och studerar, kan det ansöka om förlängt underhållsstöd hos Försäkringskassan.

 

Hur kommer man överens om underhållsbidrag?

Många föräldrar kommer själva överens om storleken på underhållsbidraget. Hos oss på Lexly kan ni upprätta ett juridiskt korrekt underhållsbidragsavtal online. Om ni inte kommer överens, kan ett första steg mot överenskommelse vara att be om ett samarbetssamtal hos familjerätten i er hemkommun.

Kommer ni fortfarande inte fram till någon lösning, kan en jurist vara nästa steg. Sista steget är att dra tvisten inför domstol. Vid en rättegång kan underhållsbidraget komma att bli högre än det underhållsbidrag ett barn annars skulle ha fått.

 

Vem betalar ut underhållsbidraget?

Den förälder som är underhållsskyldig betalar underhållsbidrag månadsvis till den andra föräldern.

 

Mitt 18-åriga barn har flyttat hemifrån, ska jag fortfarande betala underhållsbidrag?

Om barnet fortfarande studerar och inte har fyllt 21 år, är du underhållsskyldig och ska fortsätta betala underhållsbidrag. Detta ska dock utbetalas direkt till barnet när det fyllt 18 år. Om barnet inte studerar, har du ingen skyldighet att betala underhållsbidrag.

 

Jag vill inte uppge vem som är pappa, får jag underhållsstöd då?

Nej, om du vägrar att uppge vem barnets far är, har ditt barn inte rätt att få underhållsstöd från Försäkringskassan. För att du ska kunna ta emot underhållsbidrag, måste fader- eller föräldraskapet vara fastställt. I och med att du inte uppfyllt detta krav, kan heller inte något underhållsstöd utbetalas.

 

Jag betalar underhållsbidrag – kan jag göra umgängesavdrag när mitt barn vistas hos mig under längre perioder?

Syftet med umgängesavdrag är att den förälder som barnet inte bor hos varaktigt, ska ha råd att ha barnet hos sig. För varje helt dygn som barnet vistas hos föräldern den inte bor hos, kan denne göra ett avdrag på 1/40 av det överenskomna månatliga underhållsbidraget.

 

Räknas barnbidraget in i underhållsbidraget?

Barnbidraget har viss betydelse när underhållsbidraget ska beräknas. Det är en sorts inkomst för barnet, och påverkar därför storleken på underhållsbidraget. Vem av föräldrarna som står som mottagare för barnbidraget eller om det delas mellan båda föräldrarna har därför ingen betydelse.

 

Är underhållsbidrag avdragsgillt?

Nej, du kan inte göra avdrag för underhållsbidrag till barn.

 

Vad händer om den förälder som betalar underhållsbidrag dör?

Vid dödsfall upphör skyldigheten att betala underhållsbidrag.