Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Bodelningsavtal

5 viktiga anledningar att skriva ett bodelningsavtal vid en separation

1. Fördelningen av egendom

Ett bodelningsavtal är ett skriftligt avtal mellan två personer som reglerar hur deras gemensamma egendom ska fördelas vid en separation eller skilsmässa. Genom att ha ett sådant avtal på plats kan parterna skapa tydlighet och undvika missförstånd när det gäller fördelningen av tillgångar, skulder och övriga ekonomiska resurser.

2. Förbättra samarbete och förståelse

Genom att diskutera och enas om viktiga frågor i samband med bodelning, kan parterna förbättra sitt samarbete och öka sin förståelse för varandras ståndpunkter När man arbetar tillsammans för att upprätta ett bodelningsavtal kan det öka förståelsen och respekten för varandras önskemål och behov. Detta samarbete kan minska konflikter och bidra till en mer civiliserad och smidig separation eller skilsmässa.

3. Undvik domstolsprocesser

Ett bodelningsavtal kan hjälpa till att undvika långa och kostsamma domstolsprocesser genom att reglera frågor innan de leder till en konflikt. Om parterna inte kan enas om en bodelning på egen hand kan det sluta med att ärendet hamnar i domstol. Genom att upprätta och följa ett bodelningsavtal kan parterna undvika denna process, vilket sparar både tid och pengar.

4. Möjliggör en rättvis bodelning

Genom att ha ett bodelningsavtal på plats, kan man säkerställa att en bodelning sker på ett rättvist sätt. Ett bodelningsavtal hjälper till att skapa en rättvis fördelning av parternas gemensamma egendom. Avtalet kan anpassas efter parternas individuella förutsättningar och önskemål, vilket bidrar till att en rättvis lösning nås. Genom att ta hänsyn till båda parters behov och intressen kan ett bodelningsavtal säkerställa att ingen part känner sig orättvist behandlad i processen.

5. En grund för att kunna gå vidare

Genom att reglera frågor i samband med bodelning i ett bodelningsavtal, avslutar ni er ekonomiska och juridiska relation vilket många gånger är en förutsättning för att kunna gå vidare på varsitt håll. När parterna har enats om hur deras gemensamma egendom ska fördelas genom ett bodelningsavtal, kan de avsluta sin ekonomiska och juridiska relation vilket kan bidra till en snabbare och smidigare övergång till en ny ekonomisk och juridisk situation.

Sammanfattning

Ett bodelningsavtal är ett viktigt verktyg för att reglera fördelningen av gemensam egendom vid en separation eller skilsmässa. Genom att upprätta ett bodelningsavtal kan parterna enas om en rättvis fördelning, förbättra samarbetet och förståelsen, undvika domstolsprocesser och skapa en grund för att kunna gå vidare på varsitt håll. Att ha ett bodelningsavtal på plats kan spara både tid och pengar, samt bidra till en mer harmonisk och konstruktiv separation eller skilsmässa.

Skriv bodelningsavtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett individanpassat avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Onlineverktyget hjälper er att lista era tillgångar och skulder samt räkna ut giftorättsandelen. Ni svarar på ett antal frågor, samma som juristen skulle ställa till er på ett möte, sedan genereras avtalet till en PDF och skickas direkt till din e-post.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka juridiska dokument du kan ha behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation. 

Relaterade artiklar

Bodelning - Skilsmässa

Skriv enkelt ett bodelningsavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas ett individanpassat och korrekt bodelningsavtal. Tjänsten är kvalitetssäkrad av våra jurister. Eller ta hjälp av våra jurister som gör jobbet åt dig. Första mötet är gratis. 

Läs mer om Bodelning - Skilsmässa
Skriv online
1795 kr
Prata med jurist
0 kr

1795 kr

På 20 min skriver du själv ett juridiskt korrekt bodelningsavtal.

Skriv online
Du betalar i sista steget

Bodelningsavtal - skilsmässa skrivet av jurist från 9490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte