Fullmakt

När behövs en fullmakt?

En kvinna håller en kopp där det står Like a boss

I en skriftlig fullmakt tydliggörs vilket uppdrag fullmaktsgivaren har givit fullmaktshavaren. Fullmaktsgivaren är den som utfärdar fullmakten och fullmaktshavaren är den person som tillfälligt har en fullmakt att företräda företaget. 

Vilken fullmakt behöver du?

Fullmakten kan i princip handla om vilka uppdrag som helst, men det finns olika typer av fullmakter. Det kan röra sig om en begränsad fullmakt som innebär att fullmaktshavaren är begränsad till att utföra ett särskilt uppdrag till exempel ett specifikt inköp eller ett avtal. 

En fullmakt utan begränsningar kallas för generalfullmakt. Den ger rätt till i stort sett alla de juridiska handlingar som firmatecknaren själv kan göra. Eftersom en generalfullmakt kan ge fullmaktshavaren ett stort handlingsutrymme bör den endast utfärdas under särskilda förhållanden.

Det finns också rättegångsfullmakter som ger fullmaktshavaren rätt att föra fullmaktsgivarens talan i rätten.

I fullmakten anges behörighet, vilket innebär själva uppdraget. Man anger även befogenheten, vilket är de instruktioner som fullmaktshavaren får. Den skriftliga fullmakten visas upp för utomstående och man bör fundera på vad man vill att motparten ska känna till och inte. I en förhandlingssituation kan förhandlingsläget försämras drastiskt av att befogenheterna har angetts i fullmakten.

Däremot är det ofta viktigt för fullmaktsgivaren att sätta vissa gränser för fullmaktshavaren befogenhet, till exempel ett prisintervall för en försäljning eller ett köp. Lösningen är vanligtvis att ge muntliga begränsningar vid sidan av fullmakten.

Om instruktionerna inte följs

Följer fullmaktshavaren instruktionerna i fullmakten gäller det avtal som ingåtts, men om fullmaktshavaren däremot inte följer den skriftliga fullmakten blir avtalet inte bindande för fullmaktsgivaren. I de fall fullmaktshavaren inte följer instruktionerna men handlat enligt innehållet i den skriftliga fullmakten är avtalet bindande mellan fullmaktsgivaren och den utomstående.

Om fullmaktshavaren till exempel säljer en bil för 100 000 istället för 150 000 som fullmaktsgivaren muntligt angett som lägsta pris, skulle det innebära att fullmaktshavaren kan bli skadeståndsskyldig för att denne handlat på ett sätt som inte stämt överens med de muntliga instruktionerna. Bilen skulle dock ändå räknas som såld. 

Skriv en korrekt fullmakt för företag

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Fullmakt för företag

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget kan lämna en fullmakt till någon annan så att denna kan skriva under åt dem.

Läs mer om Fullmakt för företag
Fullmakt för företag skriven av jurist

3738 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte