Fullmakt

När behöver jag en fullmakt?

Två personer sitter i en bil och ska skriva på ett avtal

När kan man använda en fullmakt?

Anna vill att Bertil ska köpa en bil av Cissi för sin räkning och skriver en skriftlig fullmakt. Det måste stå i fullmakten att Bertil är fullmäktig att för Annas räkning köpa en viss bil. Däremot vill Anna inte att det ska stå vilket pris hon maximalt vill ge för bilen eftersom hon vill att Bertil ska förhandla med Cissi utan att Cissi vet hur mycket Anna faktiskt är beredd att betala.

Anna kan då ge muntliga instruktioner till Bertil om att hon kan tänka sig att maximalt betala 100 000 kronor för bilen. Skulle Bertil vid förhandling med Cissi bjuda ett pris som är högre än 100 000 kronor blir Anna ändå bunden, om inte Cissi visste om att Bertil fått dessa muntliga instruktioner. Anna får i detta fall kräva skadestånd av Bertil.

Personer som berörs av fullmakten

När man handlar med fullmakt berörs tre personer: fullmaktsgivaren, fullmäktigen och den utomstående personen som den som ger ut fullmakten ska handla med. Fullmaktsgivaren är den som ger ut fullmakten och fullmäktige är den som använder denna, handlar för den förstes räkning i dennes namn. Den utomstående är den person som fullmakten ska visas upp för och som fullmaktsgivaren ska handla med. Det som är speciellt med ett fullmaktsförhållande är att fullmaktsgivaren är den person som handlar med den utomstående, trots att det faktiskt är fullmäktige som gör själva handlingen.

Olika typer av fullmakter

Vanligtvis är fullmakter skriftliga men de kan även vara muntliga. En muntlig fullmakt är dock inte alltid är lika säker för fullmaktsgivaren (se mer nedan).

Vilka handlingar fullmäktigen har rätt att göra i fullmaktsgivarens namn står i fullmakten. Det kan röra sig om rätt att företräda fullmaktsgivaren i rätten som ett ombud eller advokat (rättegångsfullmakt), att utföra ett specifikt uppdrag, köp eller ärende (begränsad fullmakt), eller en generell fullmakt som låter fullmäktigen handla i fullmaktsgivarens namn oavsett fråga och ärende. Inom företag är det också vanligt med något som kallas ställningsfullmakt. Detta är en fullmakt som uppkommer utan något skriftligt fullmaktsdokument eller muntlig instruktion – fullmakten uppstår underförstått eller uttryckligen genom anställningen, det vill säga att det ingår i den anställdes arbetsuppgifter att göra vissa saker för arbetsgivarens räkning utan att en fullmakt måste ges ut av arbetsgivaren.

Innehåll i fullmakten

Man brukar säga att det som står (eller sägs vid muntlig fullmakt) i fullmakten utgör fullmäktiges behörighet. Följer fullmäktige instruktionerna i fullmakten gäller handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående personen. Skulle fullmäktige däremot bryta mot instruktioner som finns i den skriftliga fullmakten gäller inte handlingarna mellan fullmaktsgivaren och den utomstående.

Muntliga instruktioner som inte står med i fullmakten från fullmaktsgivaren till fullmäktige gäller om fullmäktige följer instruktionerna. Skulle fullmäktige inte följa de muntliga instruktionerna men däremot helt följa innehållet i den skriftliga fullmakten gäller dessa handlingar för fullmaktsgivaren. Fullmäktige kan då blir skadeståndsskyldig mot fullmaktsgivaren för att han handlat på ett sätt som inte stämt överens med de muntliga instruktionerna.

Om fullmäktige handlar utanför fullmaktens ramar

Skulle fullmäktige handla på ett sätt som inte stämmer överens med fullmakten eller med muntliga instruktioner kan han bli skadeståndsskyldig. Om fullmäktige handlar på ett sätt som inte stämmer överens med själva fullmakten och därmed gör så att handlingarna inte gäller mellan fullmaktsgivaren och den utomstående kan han bli skadeståndsskyldig mot den utomstående personen.

Om fullmäktige handlar på ett sätt som inte stämmer överens med muntliga instruktioner vid sidan om fullmakten och handlingarna faktiskt gäller mellan fullmaktsgivaren och den utomstående kan han bli skadeståndsskyldig mot den fullmaktsgivaren för att han handlat på ett sätt som fullmaktsgivaren inte önskat, men annars följt vad som står i fullmakten.

Skriv avtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva ett juridiskt korrekt avtal online eller tillsammans med en jurist via telefon.

Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till er vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor. Istället för att gå till en juristbyrå som fakturerar per timme, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Har du frågor angående ditt avtal? Ring och prata med våra jurister på telefon 0771 - 24 00 24

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Fullmakt för företag

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget kan lämna en fullmakt till någon annan så att denna kan skriva under åt dem.

Läs mer om Fullmakt för företag
Fullmakt för företag skriven av jurist

3738 kr

Pris ex. moms. Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte