Regressavtal

Finansiera ditt företag med lån på gemensam bostad

Två personer läser av ett antal grafer och kalkyler

Lån på bostad

Har du och din sambo belånat er gemensamt införskaffade bostad för att din sambo ska ha en grundplåt till sitt nystartade företag? Gentemot banken som lånat ut pengarna står ni då som solidariskt betalningsansvariga. Detta betyder att banken kan kräva er båda på hela lånesumman, även om den ena av er inte har använt pengarna. Med ett regressavtal kan ni reglera betalningsansvaret er emellan. Bra att veta är att den gemensamma bostad som ställts som säkerhet för lånet till företaget kan bli föremål för utmätning om det skulle vara så att företaget försätts i konkurs.

Jag och min sambo har belånat vår gemensamma bostad för att finansiera hennes företag. Vad händer om vi separerar?

Vid en eventuell separation finns en risk att skulden kommer att delas lika, trots att endast en av er har tagit del av pengarna. För att den sambo som inte tagit del av lånet ska känna sig säker, behöver ni teckna både ett samboavtal och ett regressavtal. Detta för att avtala bort sambolagens hälftendelning beträffande bostaden och de lån som är kopplade till denna, samt för att omfördela ansvaret för lånet, er emellan.

Vad händer med företaget om vi separerar?

Om ni är gifta ska värdet av all egendom delas lika vid en skilsmässa. Detta gäller även värdet av ett företag som endast den ena maken äger. Undantag från detta är om företaget i fråga är reglerat som den ena makens enskilda egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. I det fallet håller man värdet av företaget utanför bodelningen.

Är ni sambor kan ni välja om ni vill göra en bodelning. Det som då delas är det som utgör er samboegendom, alltså den bostad och det bohag som införskaffats för gemensamt bruk. Ett företag utgör inte samboegendom, vilket betyder att ni behöver ha korrekta avtal för att försäkra er om att utfallet vid en separation blir enligt era önskemål.

Vad är det för skillnad på skuldebrev och regressavtal?

Ett regressavtal används då två eller flera personer står på ett lån gemensamt, men till olika stora delar. Man reglerar då betalningsansvaret parterna emellan.

Ett skuldebrev används däremot när en person har lånar ut pengar till en annan och fungerar som ett skriftligt bevis på att skulden existerar samt vilka villkor som ställts.

Skriv avtal

Hos oss kan du enkelt och tryggt skriva juridiskt korrekta avtal online eller tillsammans med en av våra jurister via telefon- eller videomöte. Om du väljer att skriva avtalet online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas sedan ett skräddarsytt avtal som kan laddas ner direkt och som även sparas på Mina sidor.

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka avtal du har behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Regressavtal

Här kan du enkelt skriva ett regressavtal online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt regressavtal som är skräddarsytt efter just din situation.

Läs mer om Regressavtal
Regressavtal skrivet av jurist till fast pris

3490 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte