Just nu! 30% rabatt på alla avtal online t.o.m. 31/5 2024. Använd kod: MAJ30 i kassan.

Testamente

Arv och testamente

En kvinna tittar in i kameran och ler. En man, som blickar upp mot solen, omfamnar henne.

Vad gäller utan testamente?

Är man gift och endast har gemensamma barn med sin partner ärver efterlevande make kvarlåtenskapen. Likaså ärver efterlevande make om man är gift och inte har några barn. Har man särkullbarn (barn från tidigare förhållande) får de ut sitt arv direkt vid en förälders bortgång.

Finns det inga bröstarvingar och ingen make går man vidare till nästa arvsklass. Den andra arvsklassen utgörs av föräldrar till den avlidne eller syskon om föräldrarna är döda. Finns det alltså arvingar i den första arvsklassen ska dessa ärva allt, trots att det t.ex. bara finns ett barnbarn i livet men flera syskon till den avlidne.

Tredje arvsklassen är den avlidnes far- och morföräldrar och deras barn (mostrar, morbröder o.s.v.). Gränsen går vid kusiner som inte har någon arvsrätt. Finns ingen arvsberättigad eller ett testamente som säger annat går arvet till Allmänna arvsfonden vars pengar går till välgörenhet.

I samtliga arvsklasser går man i rakt nedstigande led. Exempel: är en bröstarvinge inte i livet men däremot dennes två barn tar dessa två sin förälders plats som bröstarvinge och delar på den arvslotten.

Läs vår stora guide om testamente

Enskilt testamente - skrivs av en person

Ett enskilt testamente är vad man vanligtvis menar när man pratar om testamenten – en person skriver vad den personen önskar ska hända med sin egendom när han eller hon har gått bort. Ett enskilt testamente upprättas av en person.

Inbördes testamente - skrivs av två personer tillsammans

Makar, sambor, syskon och även vänner kan upprätta ett gemensamt testamente, vilket innebär att man ger varandra en ömsesidig arvsrätt till varandras egendom. Efterlevande make har visserligen arvsrätt enligt lag, men får då egendomen med så kallad fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt betyder att den efterlevande får spendera egendomen på önskat sätt men att han eller hon inte får testamentera bort arvet eller ge bort en alltför stor del av detta som gåva till någon annan.

Detta på grund av att egendomen från den först avlidne ska fördelas mellan hans eller hennes arvingar enligt lag efter att också den efterlevande partnern har gått bort. Till exempel har så kallade särkullbarn (barn från tidigare förhållande) rätt att få ut sin laglott direkt vid en förälders bortgång, även om denne har testamenterat egendomen till sin efterlevande partner. Särkullbarnet har vid den efterlevande partnerns död (om denne ärvt med fri förfoganderätt) rätt att få ut resten av sin arvslott (med avdrag för laglotten) från den del av kvarlåtenskapen som härrör från sin förälder, alltså den först avlidne.

Genom att skriva testamente kan den efterlevande istället få egendomen med full äganderätt, vilket bland annat ger den efterlevande rätt att genom ett eget testamente bestämma hur egendomen efter dennes bortgång ska fördelas. När den efterlevande ärver med full äganderätt behöver denne inte ta hänsyn till senare arvingar och särkullbarn har inte heller någon rätt att få ut mer än sin laglott. Egendom som ärvts med full äganderätt får alltså testamenteras bort av den efterlevande maken och även ges bort som gåva om så önskas.

Testamentera

Genom att skriva testamente kan man exempelvis ge mer åt en arvinge än en annan eller låta en eller flera personer utan arvsrätt få del av sin kvarlåtenskap. Detta kan göras på två sätt, antingen genom att man testamenterar bort en viss sak, ett preciserat belopp eller en viss andel av kvarlåtenskapen.

Vem kan testamentera och vem kan ta emot arv?

För att kunna skriva testamente måste man som huvudregel vara 18 år. Den som ska ta emot egendom enligt ett testamente ska vara född vid den tidpunkt då den som skrivit testamentet avled.

Krav för ett giltigt testamente

Ett testamente ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två, vid samma tidpunkt närvarande, vittnen. Vittnena måste vara minst 15 år och ska vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. De behöver dock inte känna till innehållet i testamentet.
Ett testamente kan alltid återkallas. Ett löfte om att inte återkalla ett testamente är dock inte bindande. Om ett nytt testamente upprättas bör det gamla förstöras eller återkallas. I annat fall kan båda testamentena komma att tolkas vid sidan om varandra och det nya endast gälla före det gamla i de delar det nya inte stämmer överens med det gamla.

Situationer när ett testamente kan upprättas

Arvingar ärver enligt huvudregel i den följd som framgår av den legala arvsordningen som preciseras ovan. Nedan följer några praktiska exempel.

Exempel 1:

A och B är sambor och har ingen laglig rätt att ärva varandra om någon av dem går bort. De upprättar därför ett inbördes testamente, där de anger att den efterlevande ska få allt den först avlidne lämnar efter sig. Observera att om någon av samborna har barn så har barnet alltid rätt att få ut sin laglott om denne begär det, oavsett vad som står i testamentet. Detta kan medföra att den efterlevande sambo får allt den först avlidne efterlämnar, utom det som motsvarar laglotten.

Exempel 2:

A vill att hennes väninna C ska få A:s halssmycke när A går bort. Hon upprättar därför ett enskilt testamente, där hon anger att C ska få A:s smycke när A går bort. Observera att om A har barn så har barnet alltid rätt att få ut sin laglott, även om testamente finns. Det som bestäms i testamentet får därför inte kränka barnets laglott.

Exempel 3:

A har inga släktingar ur någon av de tre arvsklasserna kvar utan endast en kusin och två sysslingar. A står sin kusin och sina sysslingar nära. För att undvika att all A:s egendom ska tillfalla Allmänna arvsfonden när A går bort skriver A ett testamente där det framgår att all hans kvarlämnade egendom ska gå till hans kusin och sysslingar när han går bort.

Varför gratismallar kan vara farliga

Mallar som finns spridda på internet är bara exempel på hur ett testamente kan se ut. Du kan aldrig vara säker på att mallen formulerar just dina önskemål eller att den är juridiskt korrekt efter just din familjesituation och vilja. Det skulle kunna visa sig att testamentet baserat på en ofullständig mall skulle kunna vara ogiltigt när det väl ska användas.

Skriv ett juridiskt korrekt testamente

Genom Lexlys digitala tjänst skapas ett individanpassat och juridisk korrekt testamente utifrån dina förhållanden och din sista vilja. Dessutom till fast pris och med 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt. Du kan testa gratis då du betalar först i sista steget. Du får enkel guidning hela vägen.

Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har frågor. Våra jurister kan också hjälpa dig och skriva testamentet åt dig. Du får ett första gratis samtal över telefon eller video med en jurist för vidare vägledning. 

Vill du veta vad som gäller i just din situation och vilka juridiska dokument du kan ha behov av? Gör vår kostnadsfria behovsanalys online och få en övergripande bild av din juridiska situation.

Relaterade artiklar

Enskilt Testamente

Alla borde ha ett testamente - oavsett situation. Skriv själv testamentet genom Lexlys smidiga digitala verktyg eller ta hjälp av en jurist som gör det åt dig. Båda tjänsterna kan köpas till fast pris. Tryggt, säkert och juridiskt korrekt. 

Läs mer om Enskilt Testamente
Skriv online
1695 kr
Prata med jurist
0 kr

1695 kr

På 20 min skriver du själv ett juridiskt korrekt testamente

Skriv online
Du betalar i sista steget

Testamente skrivet av jurist till fast pris 5990 kr

Gratis första möte med jurist via telefon eller video. Inget köpkrav.

Boka gratis möte