Hur upphör en framtidsfullmakt att gälla?

Fullmakten kan enligt lag alltid återkallas av fullmaktsgivaren. Överförmyndaren kan besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte får användas om fullmaktshavaren inte tar till vara fullmaktsgivarens intressen. Fullmakten gäller inte heller om godmanskap eller förvaltarskap har anordnats för fullmaktsgivaren. En granskare har även rätt att återkalla fullmakten om detta framgår av fullmakten.

Skriv Framtidsfullmakt
Gå tillbaka