Vem får lov att upprätta en framtidsfullmakt?

Fullmakten får upprättas av den som fyllt 18 år och har förmåga att ta hand om sina angelägenheter.

Skriv Framtidsfullmakt
Gå tillbaka