Vad händer om fullmaktsgivaren dör, går i konkurs eller får förvaltare?

Om fullmaktsgivaren avlider fortsätter framtidsfullmakten att gälla om inget annat angivits i fullmakten. Om fullmaktsgivaren går i konkurs blir fullmakten ogiltig från och med konkursbeslutet. Om fullmaktsgivaren får förvaltare har fullmaktshavaren rätt att använda fullmakten så mycket som behövs för att skydda fullmaktsgivaren.

Skriv Framtidsfullmakt
Gå tillbaka