Hur länge gäller ett hyresavtal?

Hyresavtalet gäller under den tid som är avtalad. Är tiden högst nio månader krävs ingen uppsägning, utan då avslutas hyresförhållandet automatiskt. Om hyrestiden är längre än nio månader måste avtalet sägas upp minst tre månader i förväg.

Skriv Hyreskontrakt andrahandsuthyrning
Gå tillbaka