Tar hyresgästen över ansvaret för lägenheten under hyrestiden?

Det är förstahandshyresgästen som har ansvar för lägenheten, även om den hyrs ut i andra hand. Detta beror på att det inte finns något hyresförhållande mellan fastighetsägaren och andrahandshyresgästen. Det är fortfarande förstahandshyresgästen som ska se till att hyran betalas i tid, oavsett om andrahandshyresgästen betalar eller inte.

Skriv Hyreskontrakt andrahandsuthyrning
Gå tillbaka