Får hyresgästen besittningsskydd?

Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs enligt lagen om uthyrning av egen bostad.

Skriv Hyreskontrakt egenägd bostad
Gå tillbaka