Just nu! Dokumentförvaring för endast 1 495 kr, med rabattkod lexlyförvaring. Gäller t.o.m. 31/1 2023.

Går det att säga upp ett tidsbestämt avtal före hyrestidens utgång?

Både hyresvärden och hyresgästen kan säga upp avtalet i förtid. Hyresvärden kan säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen och hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Rätten att säga upp gäller i alla situationer och det krävs inga speciella skäl.

Skriv Hyreskontrakt egenägd bostad
Gå tillbaka